Norges Taxiforbund: Derfor bør piratdrosjene avskiltes

DEBATT: De mange hundre piratdrosjene i Stavanger spiller hasard med egen sikkerhet og økonomiske fremtid. Bilforsikringen gjelder ikke.

Om uhellet er ute, står sjåfører av piratdrosjer ansvarlig for skader opptil 10 millioner kroner − uten å ha mulighet til kjøpe forsikring.

Debattinnlegg

 • Øystein Trevland
  Øystein Trevland
  Styreleder, Norges Taxiforbund
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Hver helg fylles gatene med piratdrosjer som ikke bare bedriver grov skatteunndragelse, men setter seg selv og sine passasjer i stor fare. Forsikringsselskapene er nemlig svært tydelige på at den som frakter personer i bil mot betaling uten et løyve fra myndighetene har redusert eller i verste fall ingen dekning for skader på person eller bil.

Det betyr at en piratdrosjesjåfør risikerer å måtte punge ut millionbeløp av egen lomme ved ulykker. Skulle ulykken også føre til skade på biler, bygninger eller andre «gjenstander» kan nye millioner av kroner legges på toppen. En fremtid i bunnløs gjeld.

Ingen grense

Dette handler om den ansvarsforsikringen alle bileiere plikter å ha, men som altså ikke er gyldig for piratdrosjesjåfører. De som kjører lovlig har gjennom denne forsikringen dekning for de ansvaret som gjelder for førere av personbiler etter bilansvarsloven. Ansvarforsikringen dekker skade på personer uten en øvre beløpsgrense, mens skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander dekkes oppad til 10 millioner kroner.

Uvitenhet?

Det er grunn til å tro at risikoen piratsjåfører påtar seg ikke er kjent blant de som bryter lovens bestemmelser om løyvekrav for transport av personer mot vederlag. Fordi, det er vanskelig å forstå at noen med åpne øyne frivillig setter seg i en slik posisjon.

Det er også grunn til å tro at de som tror de får en såkalt billig tur til byen er klar over de dramatiske konsekvensene som kan oppstå.

Flere grunner

Piratvirksomheten i Stavanger bør også stoppes, fordi den utgjør et stort samfunnsproblem. Anslag viser at piratsjåfører mottar samlet rundt 100 millioner kroner svarte penger per år fra sine «kunder», og den kriminelle virksomheten er økende. Det er med andre ord store summer som unndras fra beskatning, noe som rammer velferdssamfunnet.

En god skattemoral er vesentlig for Norge. Den omfattende piratvirksomheten i Rogaland og Stavanger undergraver denne viktige skattemoralen, særlig blant de unge.

Harde dommer

Domstoler rundt om i Norge har i flere dommer slått hardt ned på piratsjåfører. En dom fra Oslo Tingretten viser for eksempel at en mann på 36 år ble idømt en bot på 9500 kroner, tap av førerkort i seks måneder og han fikk inndratt 62.000 kroner i henhold til straffeloven paragraf 67. Samtidig vet vi at skattemyndighetene har inndratt nærmere 10 millioner kroner fra piratsjåfører i Oslo-området.

Handling

Den kriminelle virksomheten er svært godt kjent hos politiet, hos skattemyndighetene og blant politikerne. At det bedrives åpenlys kriminell drosjevirksomhet over hele Rogaland, og særlig i Stavanger, er ødeleggende for samfunnsmoralen. Alt handler om prioriteringer og ressursene er alltid knappe, men å bare sitte stille og se på den lovløse tilstanden som herjer i byen tjener ingen.

Les også

 1. Helg i Stavanger: 138 kompiskjørere. 350 taxisjåfører

 2. «Kjører hele kvelden, ta kontakt for en hyggelig tur, plass til 4»

 3. – Jeg føler litt med taxibransjen

 4. Piratkjøring er ulovlig, men gråsonene er mange

 5. Forsikringen vil dekke passasjeren

 6. – Piratkjøring er arbeidskriminalitet

 7. Trosset politiet – Stortinget vedtok ny «pirattaxi-lov»

Publisert:

Kampen om taxikundene

 1. Piratsjåfører er ikke akkurat kompiser

 2. – Piratsjåførene spiller hasard med sin økonomiske fremtid

 3. Trosset politiet – Stortinget vedtok ny «pirattaxi-lov»

 4. Næringsforeningen om piratkjøring: – Svart arbeid på lik linje med håndverkere som ikke betaler skatt og avgift

 5. – Jeg føler litt med taxibransjen

 6. KAMPEN OM TAXI-KUNDENE: Piratkjøring er ulovlig, men gråsonene er mange

 1. Kampen om taxikundene
 2. Bil
 3. Forsikring
 4. Pirattaxi
 5. Drosjenæringen