• – Vi er i ferd med å få et todelt helsesystem i Norge. De med god råd og privat helseforsikring, kan få psykolog privat, mens de uten samme økonomiske muskler, blir uten tilbud, skriver Peter Christersson. Fredrik Refvem

Helse Vest toer sine hender

DEBATT: I Aftenbladet 21. mai 2018 beskrev jeg min bekymring for psykologtilbudet til pasienter med psykiske lidelser. Aftenbladet fulgte opp saken på lederplass neste dag. Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest besvarte kritikken i et innlegg 28. mai. Innlegget inneholder så mange grove feil, at det ikke kan stå ubesvart.