Helse Vest toer sine hender

DEBATT: I Aftenbladet 21. mai 2018 beskrev jeg min bekymring for psykologtilbudet til pasienter med psykiske lidelser. Aftenbladet fulgte opp saken på lederplass neste dag. Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest besvarte kritikken i et innlegg 28. mai. Innlegget inneholder så mange grove feil, at det ikke kan stå ubesvart.

– Vi er i ferd med å få et todelt helsesystem i Norge. De med god råd og privat helseforsikring, kan få psykolog privat, mens de uten samme økonomiske muskler, blir uten tilbud, skriver Peter Christersson.

Debattinnlegg

 • Peter Christersson
  Peter Christersson
  Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen i Rogaland
Publisert: Publisert:
Les også

Legeforeningen: Pasienter står uten tilbud om psykisk helsehjelp

Les også

Aftenbladets leder 22. mai: Venteliste til psykolog: Vis hva dere gjør, Helse Vest

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Schem påstår at det foreligger «klare retningslinjer (…) for hvilke pasienter som skal henvises til spesialisthelsetjenesten». Han skriver også at «våre statistikker viser dessverre at altfor mange som ikke skal ha behandling hos spesialist, nettopp henvises til spesialisthelsetjenesten og dessverre opplever å bli avvist hos oss».

Avvisningsrate på ca. 40 prosent

Utfra personlig kommunikasjon har jeg fått opplyst at Stavanger DPS har en avvisningsrate på ca. 40 prosent. Spesialisthelsetjenesten benytter prioriteringsveilederen for å vurdere om pasienten har rett på helsehjelp hos dem. Forsker Per Arne Holman gjorde i 2017 en undersøkelse hvor 23 anonyme henvisninger ble sendt til 19 ulike poliklinikker ved DPS. Studiet viste at spesialistene som vurderte henvisningene, var uenig om pasientens rettigheter og ventetid for 19 av de 23 henvisningene. Leder av Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Fredrik Malt, konstaterte i en sak i Dagens Medisin 28.01.18 at «Situasjonen er uholdbar»

Data fra Nav viser at 20 prosent av sykepengemottakere har en psykisk lidelse som sykmeldingsårsak.

Fastleger er viktige når det gjelder behandling av psykiske lidelser og symptomer. KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) viser at 3 803 405 (tilsvarende ca 12,5 prosent av alle) kontakter hos norske fastleger i 2017, vedrørte psykiske lidelser/symptomer. Takst 615 «samtaleterapi hos allmennlege av minst 15 minutters varighet», ble brukt 774 602 ganger i samme periode. Dette tilsvarer 162 slike samtaleterapisesjoner for hver av Norges 4759 fastleger i 2017. Schem mener at fastlegen må være med å ta et ansvar for den lange ventetiden hos psykolog. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viste at fastleger i snitt jobber 55,6 timer hver uke. Dersom vi skal ha kapasitet til å drive samtaleterapi utover det vi allerede gjør, hva skal vi da nedprioritere, Schem?

Supplement

Schem trekker fram kommunens rolle i oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. I Stavanger kommune består dette av psykologdrevne kurs i angst- og depresjonsmestring. I tillegg kan pasienter få støttesamtaler hos psykisk helsearbeider. Dette er gode tilbud, men er mer et supplement til den behandlingen allmennlegen gir. Tilbudene i kommunen kan ikke erstatte spesialistbehandling hos psykolog eller psykiatrisk poliklinikk.

I sitt innlegg viser også Schem til at Helse Vest har inngått avtale med oppfølgingsenheten Frisk som tilbyr behandling for angst og depresjon for pasienter som står i fare for å bli, eller er, sykmeldt. Det samme trekker helseminister Bent Høie fram når han blir konfrontert med psykologsituasjonen i Helse Vest. Både Schem og Høie unnlater imidlertid å fortelle at dette tilbudet i realiteten bare erstatter et nesten identisk tilbud fra en annen aktør («Raskere tilbake» gjennom Nav).

Koster enorme summer

Vi vet fra forskning at antidepressiva har god effekt på angst og depresjon. Det samme har psykologbehandling. Kombinasjon av de to, gir imidlertid klart best effekt. Vi er i ferd med å få et todelt helsesystem i Norge. De med god råd og privat helseforsikring, kan få psykolog privat, mens de uten samme økonomiske muskler, blir uten tilbud. Data fra Nav viser at 20 prosent av sykepengemottakere har en psykisk lidelse som sykmeldingsårsak. Dette koster samfunnet Norge enorme summer. Mitt spørsmål til Schem og Helse Vest blir da: Har vi som samfunn råd til å tilby våre pasienter den nest beste behandling?

Les også

 1. Dette gjør vi i Helse Vest med ventelistene

 2. Legeforeningen: Pasienter står uten tilbud om psykisk helsehjelp

 3. Aftenbladets leder 22. mai: Venteliste til psykolog: Vis hva dere gjør, Helse Vest

 4. Fastleger gir opp å henvise til psykolog

 5. Fastleger gir opp å henvise til psykolog

 6. Ingen løfter om flere psykologer fra Høie

Publisert:
 1. Debatt
 2. Fastlegene
 3. Angst
 4. Bent Høie
 5. Helse Vest

Mest lest akkurat nå

 1. Innfører gult nivå på skolene i Stavanger

 2. SUS ber om hjelp fra pen­sjonister og andre med helse­utdanning

 3. Kommer snart i gang med bygging av 2,1 kilometer fire­felts­vei i Sola

 4. Utlendingene har lurt på hvem dette er

 5. Arrangerer digitalt julebord, hjelper likevel lokal restaurant

 6. Fire grep som får mer ut av varmepumpen din. Og tre ting du ikke bør gjøre.