• – Er ikke en av primæroppgavene det offentlige har; å legge til rette for et effektivt og godt system for infrastruktur, der fremkommelighet i trafikken er et sentralt element? Dere politikere har sovet i timen altfor lenge, skriver Carl-Inge Vasshus. Pål Christensen

Politikere, våre naboland får det til!

DEBATT: Hvorfor i all verden skal kun bilistene betale for utbygging av kollektivtilbud og sykkel- og gangveier? Det er urimelig.