Jeg bagatelliserer ikke sykehjemskø

DEBATT: Eldre i Stavanger fortjener fortsatt god høyrepolitikk.

Publisert: Publisert:

«Vi må tenke nytt, samtidig som vi selvsagt også må bygge nye sykehjemsplasser. Leve Hele Livet er en del av denne nye tankegangen der vi satser mye på å trene opp eldre som er blitt syke til å klare seg selv, og få bo hjemme så lenge som mulig», skriver Kåre Reiten. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

  • Kåre Reiten
    Leder, Levekårsstyret i Stavanger (H)

Arild Michelsen i Stavanger Ap skriver i Aftenbladet 6. november at jeg bagatelliserer at 83 eldre står i sykehjemskø, og at det er tid for et politisk skifte i Stavanger. Det siste med ønske om et politisk skifte er ikke noe nytt, for det avsluttes alle leserinnlegg fra Ap med. At jeg bagatelliserer at vi har en sykehjemskø, er derimot helt feil.

Å gi en god og verdig eldreomsorg, er noe vi i Høyre jobber kontinuerlig med. Med dagens gledelige utvikling der befolkningen stadig lever lenger, er dette kommunens største utfordring både hva gjelder rekruttering av ansatte i eldreomsorgen, men også økonomisk.

Blant de beste

Stavanger har en sykehjemsdekning blant de beste i landet, og bruker betydelig mer på eldreomsorg enn andre sammenlignbare byer. Dette er en politisk prioritering som hele bystyret står bak. De aller fleste som står i sykehjemskø, har i ventetiden på fast plass enten et godt tilbud fra hjemmesykepleien, eller så ligger de på sykehjem på en korttidsplass. Vi skulle selvsagt ønsket at det ikke var noen kø i det hele tatt, men det viktigste for oss er at de som er syke og venter har et forsvarlig tilbud i ventetiden.

Altfor enkelt

Det som skiller Høyre og flertallspartiene fra Ap, er at Ap snakker bare om sykehjemsplasser som en løsning på å ivareta eldre med helseproblemer. Dette er altfor enkelt, og som Rådmannen har gjentatt hvert år i sin budsjettpresentasjon; så må vi bygge et stort nytt sykehjem hvert andre år fremover hvis vi skal fortsette på tradisjonell måte innen eldreomsorgen.

Vi må tenke nytt, samtidig som vi selvsagt også må bygge nye sykehjemsplasser. Leve Hele Livet er en del av denne nye tankegangen der vi satser mye på å trene opp eldre som er blitt syke til å klare seg selv, og få bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg må vi bygge seniorboliger, omsorgsboliger, muligens gjenopplive de gamle aldershjemmene og utvikle tekniske løsninger som hjelper eldre til å klare seg hjemme lengst mulig.

Lite fremtidsrettet

Sykehuset skriver ut pasientene raskere og sykere til kommunene, og sykehjemmene er utviklet seg til å bli B-sykehus. Vi må derfor utvikle en rekke tilbud for eldre i tillegg til den vanlige sykehjemsbyggingen. Dette er ikke noe spesielt for Stavanger. Alle kommuner av noen størrelse forsøker å jobbe på samme måten, delvis etter modell fra Stavangers Leve Hele Livet-satsing. Bare å snakke om sykehjemsplasser som satsing innen eldreomsorgen, slik Arbeiderpartiet i Stavanger gjør, er selvsagt lett å selge inn til befolkningen i et kommunevalgår; men det er lite fremtidsrettet.

Publisert: