Operasjon Dagsverk er ikke anti Israel

DEBATT: Selv om årets Operasjon Dagsverk jobber for palestinske ungdommer, betyr ikke det at de jobber mot Israel.

Publisert: Publisert:

«Årets Operasjon Dagsverk fokuserer på traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid blant palestinsk ungdom. Det er ingen ting ved årets OD-prosjekt som er spesielt radikalt eller som skiller seg nevneverdig fra andre år OD har blitt arrangert», skriver Christian Hetty. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Christian Hetty
    Distriktskomiteen i Rogaland, Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk (OD) har siden 1964 gitt norske skoleelever muligheten til å gi bort en dag av sin utdannelse i solidaritet med ungdom i andre land. Dette er en stolt og lang tradisjon som verdsettes av unge og gamle i hele landet.

«Frihet til å leve»

I mars i år valgte et overveldende flertall av representantene på Elevtinget, Elevorganisasjonens øverste demokratiske organ, at årets OD-midler skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Palestina. Under slagordet «Frihet til å leve» setter årets OD-prosjekt søkelys på palestinsk ungdom som er født inn i en konflikt de ikke var med på å starte, men som de må leve med konsekvensene av.

Årets Operasjon Dagsverk fokuserer på traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid blant palestinsk ungdom. Det er ingen ting ved årets OD-prosjekt som er spesielt radikalt eller som skiller seg nevneverdig fra andre år OD har blitt arrangert. Allikevel har OD vært utsatt for en svertekampanje fra palestinafiendtlige organisasjoner. Flere ungdommer forteller om at de har opplevd grov hets og anklager om at de bidrar til terrorisme og jødehat når de støtter årets Operasjon Dagsverk. Dette syns jeg er veldig problematisk. Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global har gjentatte ganger vært tydelige på at de tar kraftig avstand fra alle former for rasisme og anerkjenner Israel som en legitim stat. Selv om årets Operasjon Dagsverk jobber for palestinske ungdommer betyr ikke det at de jobber mot Israel.

Traumer, angst og depresjon

Operasjon Dagsverk tror på ungdom! Det å vokse opp i en konflikt gjør livet vanskelig for mange palestinske ungdommer. Traumer, angst og depresjon gjør at flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. Nettopp derfor fokuserer OD i år på psykisk helse og traumebehandling for ungdom som har vært i fengsel. Gjennom å bearbeide opplevelsene sine får ungdommene hjelp til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb.

Likestilling er en annen og like viktig komponent i årets OD. Palestinske kvinner har alt for ofte ikke de samme rettighetene og mulighetene som menn. På tross av at kvinner jevnt over har høyere utdanning, ser man at de er svært underrepresentert i maktposisjoner. Gjennom OD bidrar norske skoleelever til at unge kvinners stemmer blir hørt og til at alle ser verdien av et mer likestilt samfunn.

Økt demokratiforståelse

Videre får ungdom økt demokratiforståelse, og kunnskap om ikke-voldelige virkemidler de kan bruke i arbeidet for en fredelig fremtid. På denne måten får unge palestinere muligheten til å ta grep om egen fremtid.

Det er dette Operasjon Dagsverk i år støtter. Derfor blir jeg trist av å se at voksne mennesker anklager både OD og KFUK-KFUM Global for å ha skjult agenda og antisemittiske holdninger når de i realiteten jobber for at ungdommers grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. Dette burde ikke være kontroversielt.

Mer rettferdig verden

Jeg vil oppfordre alle til å støtte Operasjon Dagsverk ved å tilby jobb til en elev på OD-dagen, 1. november eller ved å jobbe selv hvis du har mulighet til det. Vi er mange som støtter ungdoms kamp for en mer rettferdig verden. Fordi alle fortjener frihet til å leve!

Publisert: