• «I ytterste konsekvens kan regneferdigheter og medikamenthåndtering være forskjellen på liv og død», skriver Aleksander Stokkebø. Shutterstock

Krav i norsk og matte gir økt pasientsikkerhet

DEBATT: Strengere opptakskrav vil bidra til bedre kvalitet i tjenestetilbudet og høyere pasientsikkerhet til glede for både sykepleiere og pasienter.