• – Det er vanskeleg å oppfatte terror før den råkar, men ein kan på mange måtar førebygge, skriv Antonia Kvalsvik. NTB Scanpix

Listhaug kan ikkje definera terror på bakgrunn av etnisitet

DEBATT: Ein skal på ingen måte vere naiv ovanfor terroråtak, men ein kan heller ikkje skape ein einerett på å definere terror.