• – Det er fremdeles for mange hindre som reduserer valgfriheten når det gjelder foreldrepermisjonen. De finnes på arbeidsplassen, i politikken, og rundt kjøkkenbordet, skriver Margret Hagerup. Scanpix/illustrasjonsbilde

Trumfer amming alt annet?

DEBATT: Vi bør fritt kunne velge hvordan vi fordeler foreldrepermisjonen, uten å skulle belæres i noen som helst retning. Slik er ikke situasjonen i dag.