• – Med krav til doktorgrad undergraver UiS verdien av utdanningene de leverer flest av, men enda mer alvorlig er det at de undergraver sin egen forskning og sine egne ambisjoner om å være et innovativt universitet, skriver Lars Urheim. Fredrik Refvem

Det homogene universitetet

DEBATT: Når UiS 7. mars tilsetter direktør for organisasjon og infrastruktur, den eneste i ledergruppen der det kun er krav til mastergrad, får vi vite om de klarer å homogenisere hele ledergruppen innenfor ett utdanningsnivå.