Det homogene universitetet

DEBATT: Når UiS 7. mars tilsetter direktør for organisasjon og infrastruktur, den eneste i ledergruppen der det kun er krav til mastergrad, får vi vite om de klarer å homogenisere hele ledergruppen innenfor ett utdanningsnivå.

– Med krav til doktorgrad undergraver UiS verdien av utdanningene de leverer flest av, men enda mer alvorlig er det at de undergraver sin egen forskning og sine egne ambisjoner om å være et innovativt universitet, skriver Lars Urheim.

Debattinnlegg

 • Lars Urheim
  Lars Urheim
  Førstekonsulent, Senter for entreprenørskap, ansvarlig for studentinkubatoren LevelUp, UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Universitetet i Stavanger er i endring og har store ambisjoner for virksomheten. «Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet» står det i utlysningen av tre nye prorektorstillinger – prorektorene blir en del av universitetets ledergruppe. Medlemskapet i European Consortium of Innovative Universities (ECIU) fordrer også at Innovasjon står høyt på agendaen, og det er gledelig at en av prorektorstillingene er viet «innovasjon og samfunn». De to andre er for utdanning og forskning.

«Klipp og lim»

Dette er tre individuelle stillinger – hver på sitt område helt sentrale for universitetets utvikling fremover. Universitetets forventninger til søkere til disse stillingene er selvsagt høyt, med krav til lederegenskaper, erfaring og evner som er unike for stillingene. Eller er de det? I fem av sju strekpunkter for krav til søkerne har en brukt «klipp og lim», slik at kravene fremstår så å si like. De to siste er tilpasninger til ansvarsområdet.

En av de viktigste forutsetningene for innovasjon er mangfold.

Prorektor for innovasjon og samfunn har i tillegg til de fem standardkravene fått en del krav som skiller stillingen fra de andre to, gjennom større grad av erfaring med næringsliv, kommersialisering, kommunikasjon og partnerskap. Men likevel – universitetet fisker her i en svært liten dam av kandidater, selv om en åpner for fremstillingsevne på andre skandinaviske språk enn norsk. Den viktigste årsaken til dette er et av standardpunktene som har blitt med i runden med klipp og lim, nemlig kravet til doktorgrad som minimum av utdanning. Da Prorektor for nyskaping ved NTNU ble utlyst i 2016 var ikke doktorgrad ett av kravene.

Liten, homogen gruppe

Ifølge regjeringen.no kan 1,16 prosent av den yrkesaktive befolkningen i Norge føre opp doktorgrad på visittkortet sitt. Av disse er 43 prosent kvinner. Imidlertid er det nok ikke så mange av dem som er opptatt av å vifte med visittkortet, da ifølge SSB kun 7 prosent av de med doktorgrad sitter i lederstillinger fem år etter endt utdannelse. 90 prosent har akademiske yrker eller høgskoleyrker, mens 3 prosent har andre yrker. Ved å kombinere krav om doktorgrad med ledererfaring klarer UiS kunststykket å snevre inn antallet søkere til en meget liten og med stor sannsynlighet homogen gruppe. Ut av denne gruppen skal en så plukke fire personer som utgjør 80 prosent av den øverste ledelsen ved universitetet.

Når universitetet 7. mars tilsetter direktør for organisasjon og infrastruktur, den eneste i ledergruppen der det kun er krav til mastergrad, får vi vite om UiS klarer å homogenisere hele ledergruppen innenfor ett utdanningsnivå. Det er ikke vanskelig å forstå at doktorgrad er et krav i en faglig ledelse ved et universitet, særlig for rektor. Universitetets viktigste samfunnsoppgave er knyttet til forskning – som blant annet skjer gjennom doktorgraden. Men universitetet skal også utdanne for resten av samfunnet, som trenger kandidater med både doktorgrader, mastergrader og bachelorgrader. Ved å sette så snevre krav, undergraver UiS verdien av utdanningene de leverer flest av, men enda mer alvorlig er det at de undergraver sin egen forskning og sine egne ambisjoner om å være et innovativt universitet.

Oppfordrer kvalifiserte kandidater

En av de viktigste forutsetningene for innovasjon er nemlig mangfold. Innovasjon er noe som oppstår i dynamikken der mennesker med ulik bakgrunn møtes. Selvsagt er det ikke toppledelsen ved universitetet som skal være de mest innovative, men særlig der vil det ha stor betydning for resten av universitetets innovasjonsgrad at en evner å tenke nytt og annerledes. Jeg oppfordrer universitetsstyret til å ta hensyn til dette gjennom prorektorstillingen for innovasjon og samfunn ved å fjerne kravet om doktorgrad. Søknadsfristen er 10. mars, og om styret ikke selv fikser problemet oppfordrer jeg alle kvalifiserte søkere uten doktorgrad til å søke, slik at UiS selv får se det mangfoldet av kvalifiserte kandidater de i utgangspunktet avviser.

Les også

 1. Klaus Mohn er ansatt som ny rektor på UiS - lover mer fart

 2. – UiS har startet arbeidet med ny plan for utvikling av campus som skal omfatte både Ullandhaug og Stavanger sentrum

 3. Aftenbladet mener: Ja til studenter i sentrum!

Publisert:
 1. Debatt
 2. Høyere utdanning
 3. Innovasjon
 4. Universitet
 5. Skole og utdanning

Mest lest akkurat nå

 1. Vaksineforsker: – Må regne med å bli smittet flere ganger med ulike virusvarianter

 2. Bil kom over i motsatt kjørefelt og traff et tre

 3. Oilers økte ligaledelsen med seier mot Sparta

 4. Demonstrerte mot høye strømpriser: Krever makspris på 50 øre

 5. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg

 6. Dilara (16): – Det var ikke tydelig at jeg skulle bli en av de unge som havnet utenfor