NAFs tre krav til veiprising

DEBATT: Veiprising kan bety starten på slutten av bilavgifter og bompenger slik vi kjenner dem i dag.

Publisert: Publisert:

– Prinsippet med veiprising er at bilistene betaler for bruk og belastning, ikke for kjøp og eie, skriver Camilla Ryste i NAF. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

  • Camilla Ryste
    Kommunikasjonssjef, NAF
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Stortinget skal før jul ta stilling til forslag om å starte en utredning av veiprising. På vegne av 50. 000 medlemmer og bilister er NAF forsiktig optimistisk. Forsiktig, fordi vi har noen ufravikelige krav dersom veiprising skal være en god løsning: Det må bli billigere for bilistene, bompengene må vekk og personvernet må ivaretas.

Med veiprising er prinsippet at bilistene betaler for bruk og belastning, ikke for kjøp og eie. Man kan fjerne dagens avgifter – bompenger, drivstoffavgiftene, engangsavgiften og trafikkforsikringsavgiften – og erstatte alt sammen med en kilometeravgift. GPS-teknologi kan regne ut en pris per strekning for hvor bilen faktisk har kjørt.

Må ikke bli en ekstra-avgift

Størrelsen på kilometeravgiften med veiprising vil variere, og den vil være avhengig av hvor du kjører, når på døgnet, og hva slags bil. Dermed kan man sette ned avgiftene utenfor byene og utenfor rushtid. Avgiften vil også være avhengig av hvilke bilrelaterte avgifter den erstatter. Derfor er det første kravet fra NAF at veiprising ikke skal komme i tillegg til dagens avgifter, men som erstatning for dem. Da kan det totalt sett bli billigere for bilistene.

NAFs andre krav er at bompengene må fjernes. Dagens bompenger rammer tilfeldig og urettferdig. Med veiprising kan kostnaden fordeles annerledes enn i dag. Vi mener det må bli billigere å kjøre bil der det ikke finnes alternativer. Samtidig vil man sette en høyere pris på å kjøre i bysentrum – avhengig av hvor stort og hvor forurensende kjøretøyet er. Dagens bompenger er rigget slik at man i byområdene betaler både for vei- og kollektivutbyggingen pluss en avgift som er lagt på bompengene for å få ned kø og forurensning. Dette skillet må gjøres tydeligere. Det er mulig med veiprising.

Veibygging og andre samferdselsinvesteringer er et statlig ansvar, og skal ikke være brukerfinansiert, slik det heller ikke er på andre offentlige tjenester. Pengene staten i dag tar inn på bompenger, nesten 11 milliarder i 2017, bør kuttes ved at staten betaler for nødvendig infrastruktur med fellesskapets midler. Veiprising skal erstatte den delen som dreier seg om trafikkregulering, og kun det.

Personvernet må ivaretas

Det siste kravet er at personvernet sikres. Tilgangen til opplysninger om hvor en bil har kjørt, må være begrenset. Informasjonen må lagres trygt, og slettes raskt. Datatilsynet og sentrale forskere innenfor samferdsel har signalisert at det er mulig å få til.

En utredning av veiprising gir mulighet til å starte med blanke ark for bilavgiftene. Politikerne som nå skal se på dette, må sikre at det ikke blir en ny avgift som straffer de som er avhengige av å bruke bilen i hverdagen. I stedet må det bli et smartere system som får ned de samlede bilavgiftene, fordeler de bedre og sikrer at folk fortsatt kan kjøre bil når de trenger det.

Publisert:

Les også

  1. Alt du trenger å vite om bompenger

  2. Bommene som ikke forsvant

  1. Debatt
  2. Bompenger
  3. Kollektivtransport
  4. Miljø
  5. NAF