• – Nå må både fylkesrådmann, politikarar frå fylke og kommunar oppfylle sine lovnadar slik at tunnel vert realisert, skriv Tunnelforeininga Espedal-Frafjord, Ryfylkeporten. Her Tore Hans Mikkelson foran fjellet hvor tunnelen er tenkt. Bildet er fra 2013. Magnus Nødland Skogedal

Realiser tunnelen Espedal-Frafjord

DEBATT: Fylkestinget i Rogaland har med sine forpliktingar gjennom fleire vedtak nå ein gyllen moglegheit til å få bygd tunnelen Espedal-Frafjord, Ryfylkeporten med oppstart av prosjektet i 2020.