• «Vi i Rogaland Unge Høyre er utrolig frustrerte over at andre politiske partier (i opposisjon vel å merke seg) og Birkevold skal kritisere oss unge for å ta et samfunnsansvar», skriver Terje Hetland og Sara Hønsi. Her fra folkemøte om ungdomsmiljøet i Sola i desember. Ove Heimsvik

Høyre har ingen rolle i foredraget

DEBATT: Unge Høyre tar samfunnsansvar for å løfte debatten om rus.