• Konfliktløsning handler ofte om pekefinger, å sette grenser, lage avtaler, være tydelig og straffe skurken(e). Og så blir det ofte ingen løsning. Shutterstock

Mer «sjiraffspråk», mindre konflikt

KONFLIKTLØSNING: Tenk å bli forstått i stedet for å bli irettesatt. Å lære i stedet for å bli belært. Å utvikle selvtillit, selvinnsikt og trygghet i stedet for uro, tvil og frustrasjon som leder til lite fruktbare handlinger.