• «Det er vårt ansvar å sørge for at navnet får positive assosiasjoner som gjør at unge mennesker også i framtiden vil være med å forme selskapet», skriver Camilla Salthe, Anders Hangeland og Ahmed Nadir Dib. Her konsernsjef Eldar Sætre på talerstolen fra allmøte på Forus da de ansatte fikk nyheten om navneendringen. Pål Christensen

Equinor er et navn for fremtiden

DEBATT: Vårt nye navn tar opp i seg både vår historie og våre verdier, samtidig som det gir retning for framtiden. Forandring har alltid vært et kjennetegn i vår bransje og i vårt selskap.