• Det er ikke korrekt å si «fattige barn», en skal si «barn av lavinntektsfamilier». En kommende utstilling på Barnemuseet vil si det som det er, og tar ikke hensyn til det. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)
    Galleri

Fattige barn i verdens rikeste land, hvordan er det?

KRONIKK: I dag vokser mer enn hvert tiende barn i Norge opp i familier med en inntekt som er så lav at de regnes som fattige. Hvordan oppleves dette for det enkelte barn, og hva tenker og vet folk i Stavanger om barnefattigdom i Norge i dag?