Den mest lønnsomme skinnegående banen?

DEBATT: Den lokale strekningen med høyest potensial for skinnegående trafikk går fra Jærbanen i Luravika via Forus Vest, Ullandhaug, Sørmarka/Våland og inn på Jærbanen igjen ved Paradis stasjon.

Her bør en ny toglinje på Nord-Jæen gå, ifølge ECON – fra Luravika på Jærbanen i Sandnes, over Forus til Ullandhaug og videre til Paradis stasjon på Jærbanen i Stavanger.

Debattinnlegg

 • Frian Årsnes
  Frian Årsnes
  ECON Consulting Group AS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I en artikkel i går om at Rogaland Fylkeskommune har satt av midler til utredning av skinnegående alternativer mellom Jærbanen, Ullandhaug og flyplassen er det omtalt at «konsulentfirmaet ECON har tidligere omtalt en mulig sidebane fra Forus over Ullandhaug og ned igjen til Jærbanen ved Paradis som den mest lønnsomme banen det er mulig å bygge i Norge». Dette er bare delvis riktig, og ECON ønsker å presisere hva som skal til for at det faktisk skal være den mest lønnsomme banen.

Les også

Utreder bane til Ullandhaug og Sola

Les også

- Ny toglinje over Ullandhaug mest lønnsom i landet

Slik ser flertallet i fylkesutvalget for seg at en ny jernbane kan binde sammen Jærbanen med Ullandhaug, Forus og flyplassen på Sola.

Den strekningen som gir høyest potensial for trafikk, er en trasé som bryter ut fra eksisterende jernbanestrekning i Luravika (ikke Forus), for deretter å gå via Forus Vest og Ullandhaug videre til Sørmarka/Våland og gå inn på eksisterende bane igjen ved Paradis stasjon.

Tre nødvendig kriterier

For at en bane skal bli lønnsom, handler det om flest mulig passasjerer holdt opp mot byggekostnad. For å oppnå dette må minimum tre kriterier oppfylles:

 1. Banen må kunne hente maksimalt antall passasjerer. For å gjøre dette må banen gå der folk har sitt daglige reisebehov, og det bør ikke være noen overgang mellom ulike kollektivløsninger, – dvs. at man bør gjenbruke eksisterende løsninger (tog) slik at man slipper avvisning av passasjerer som følge overgang mellom transportmidler.
 2. Banen må ha tilstrekkelig hastighet og frekvens på transportmiddelet. For å oppnå dette må man begrense antall stopp og man må sørge for at banen dekker et tilstrekkelig omland.
 3. Banen bør tilfredsstille dagligbehovet for de reisende for å øke sannsynligheten for at de benytter transportmiddelet. For å oppnå dette må man binde sammen steder med dagligbehov knyttet til transport.
Les også

Områdeplanen for Ullandhaug (og det nye sykehuset) – en skjebnesvanger plan

Der folk bor og jobber

Det alternativet som er skissert opp i Stavanger Aftenblad, viser et alternativ som i praksis kun betjener Stavanger, Ullandhaug og Forus Vest fra Stavanger-siden. Dette gjør til at man fjerner halvparten eller mer av trafikkpotensialet som kan betjene Forus Vest og Ullandhaug sørfra. Dersom folk skal bosette seg langs bybåndet sør, slik forutsatt i tidligere planer fra fylket og andre, vil det være ideelt å koble denne bosettingen til de områdene hvor folk faktisk arbeider eller vil arbeide i fremtiden.

Den løsningen med minst avvisning av trafikk, og dermed størst passasjergrunnlag og dermed størst lønnsomhet, er derfor å utvide dobbeltsporet Egersund–Sandnes med dobbeltspor Sandnes (Luravika)–Forus Vest–Ullandhaug–Stavanger (Paradis). Årsaken er at man både delvis gjenbruker eksisterende spor (Sandnes–Luravika og Paradis–Stavanger), samtidig som man ikke går så langt inn på eksisterende dobbeltspor at man forstyrrer hovedtrafikken på eksisterende dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger.

Trafikkgrunnlaget er av ECON beregnet til å være minimum like stort som eksisterende dobbeltspor Sandnes–Jåttåvågen–Stavanger, men sannsynligvis nesten dobbelt så stort, og voksende til 10 millioner passasjerer over tid etter hvert som folk bosettes nær jernbanen. Vi får håpe at utredningsoppdraget fra fylket ikke begrenses slik at dette trafikkgrunnlaget utelates i utredning av skinnegående transport til Ullandhaug og Forus Vest.

Å ta inn flyplassen i første runde har en negativ samfunnsnytte de første 25 årene.

Selv med en jernbane til flyplassen på Sola vil mange, av ulike årsaker, likevel velge dør-til-dør-alternativer, med bil eller taxi, mener ECON. Foto: Jon Ingemundsen

Flyplassen bør ikke med

Vil det ikke hjelpe at man kobler til flyplassen på en slik skinnegående transport? Ikke nødvendigvis. Veldig mye av trafikkgrunnlaget til flyplassen er enten forretningsreisende til flyplassen om morgenen med retur ettermiddag/kveld eller reisende med mye bagasje eller med familie. Disse reisende kommer fra hele distriktet, og som oftest dreier det seg ikke om daglig reisebehov. Disse reisende vil derfor normalt velge dør-til-dør-løsninger, som for eksempel taxi eller egen bil. Dette skyldes reisetidspunkt (før kl. 07 om morgenen), antall reisende (familier), transportbehov (bagasje), geografi (bor ikke i nærheten av traseen) eller reisehyppighet (reiser så vidt sjelden at merkostnaden med en taxi blir uvesentlig i regnestykket).

Årsaken til at flytoget Gardermoen–Oslo har lykkes så vidt godt, er geografien (det at befolkningstyngdepunktet ligger i den ene enden av banen), antallet reisende (som er mye større enn til flyplassen på Sola) og det at man ikke blander rushtrafikk med reisetrafikk. Ingen av disse faktorene er på plass på Nord-Jæren.

I tillegg må de ekstra kilometerne med bane fra Forus Vest til flyplassen forsvares med de ekstra passasjerene som man kan få fra flyplassen. I de alternativer ECON har regnet på, går ikke dette regnestykket opp, dvs. at det å ta inn flyplassen i første runde har en negativ samfunnsnytte de første 25 årene. Tilkobling av flyplassen er derfor noe som med fordel kunne blitt gjort på et langt senere tidspunkt.

Sykehuset, Ullandhaug, Forus Vest og sammenkobling av disse med eksisterende trafikkbehov nordfra (Stavanger) og sørfra (Egersund/Sandnes) er noe helt annet – der er reisebehovet nå og samfunnsnytten størst.

Les også

 1. Kan droppe trolleybussene

 2. Ungdomskortet blir 51 kroner billigere

 3. Underlig synsing fra Jernbaneverket

Publisert:
 1. Jernbane
 2. Stavanger
 3. Ullandhaug
 4. Sandnes
 5. Sykehus

Mest lest akkurat nå

 1. – Det har gått ut over mye, også mine nærmeste

 2. Angrer etter Brann-bråket: – Jeg skjønner reaksjonene

 3. De fleste venter til de har hus og stasjons­vogn på stell. Marie og Bjørne tok et helt annet valg

 4. Onsdag kommer regjeringens juleråd

 5. «Det er på tide å skrote pakkekalenderen»

 6. Eksplosiv økning i salget av julebelysning