Bedre veier gir klimagevinst

DEBATT: Min visjon er at de veiene vi nå bygger, vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp.

«For å få lavere utslipp kan man bruke avgiftssystemet til å fornye bilparken, og få folk til å velge mer klimavennlig», skriver Roy Steffensen.

Debattinnlegg

  • Roy Steffensen
    Roy Steffensen
    Stortingsrepresentant, leder av Stortingets utdannings- og forskningskomite (Frp)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I Norge snakker dessverre de aller fleste politikerne om nødvendigheten av å begrense trafikken for å oppnå klimagevinster. Min tilnærming er å sørge for en mer effektiv transport for samfunnet, og jeg mener vi trygt kan satse på å bygge mer vei, og slik sikre bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og lavere miljøutslipp på våre hovedveier. Det er dette som er noe av bakgrunnen for at vi i Frp er forkjempere for å bygge fire felt mellom de store byene i Norge.

Den største kostnaden med veitrafikk er ulykkene, sammen med kø og lokal luftforurensing. Er det så noen grep vi kan gjøre for å få redusert disse faktorene?

Utslippene fra transportsektoren vil omtrent være eliminert med neste generasjons kjøretøy

Fornye bilparken

For å få lavere utslipp kan man bruke avgiftssystemet til å fornye bilparken, og få folk til å velge mer klimavennlig. Gjennomsnittsbilen i daglig trafikk på våre veier er kjøpt i 2010, og utslipp for nye biler den gang var 144 g CO₂ per km. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kan rapportere at utslipp for alle nye biler solgt i 2020 hadde utslipp på kun 27 CO₂ per km. Det betyr at om 10 år vil gjennomsnittsbilen ha mer enn fem ganger lavere utslipp enn gjennomsnittsbilen som kjører rundt på veiene i dag, bare på grunn av den teknologiske utviklingen.

Utviklingen har vært og vil trolig fortsatt være enorm, og med Frp i regjering ble det utarbeidet en modell for bilavgifter som ytterligere stimulerte folk til å velge miljøbevisst. Vi ønsker ytterligere reduksjoner i avgiftene i årene som kommer, kombinert med økt vrakpant, og slik bidra til en nødvendig fornyelse av bilparken og at flere familier i etableringsfasen får råd til trygge biler.

Jevn fart er mer energivennlig

Biltrafikken er best for miljøet, næringslivet og sjåføren når den glir jevnt. Uavhengig av hvilke energikilder man bruker for å bringe en bil framover, er det udiskutabelt at jevn fart er mer energivennlig og dermed mer miljøvennlig enn stadig brems og gass. Utslipp av miljø- og helseskadelige gasser følger samme mønster som drivstofforbruket, og i køkjøring hvor man bruker mye drivstoff per kilometer, vil utslippet av klimagasser være høyt.

Et moderne stamveinett er positivt for miljøet på grunn av reduserte utslipp, men bedre veistandard vil også gi færre ulykker.

Å få bedre og mer effektiv trafikkflyt og mindre utslipp fra kjøretøyene vil hjelpe oss i å nå det overordnede målet om reduksjoner i de totale utslippene, og samtidig gjøre det lettere å nå nullvisjonen når det gjelder antall drepte i trafikken. Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og uten forsinkelser gir god trafikksikkerhet, god effektivitet, god samfunnsøkonomi, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser, altså et samfunn som fungerer bedre.

Spredt bosetting

Når vi i tillegg til det ovennevnte tar inn befolkningsvekst og et økende behov for transport som faktorer, kombinert med spredt bosetting hvor det finnes få alternativer til personbilen, blir det feil medisin å strupe personbiltrafikken når man kan oppnå miljøgevinst bare ved å utbedre veinettet og fornye bilparken.

Min visjon er at de veiene vi nå bygger, vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp. Utslippene fra transportsektoren vil omtrent være eliminert med neste generasjons kjøretøy, og da har man manglende perspektiv når man ikke ønsker å bygge flere og bedre veier, og slik løse de langsiktige trafikkutfordringene for våre barn som skal bruke morgendagens miljøvennlige kjøretøy.

Publisert: