Energi og effekt, begreper til besvær

DEBATT: Det har endelig gått opp for «ekspertene» at vi tross alt ikke har ubegrenset med elektrisk energi i Norge. Og heller ikke uendelig med elektrisk effekt.

«Hvis Nordsjøen elektrifiseres, spises all vindkraft opp, og det bør nå være klart for alle at dette ikke gir globale utslippsreduksjoner i det hele tatt», skriver Svend Øvrebekk.

Debattinnlegg

 • Svend Øvrebekk
  Siv.ing., elkraft
Publisert: Publisert:

De kalde dagene vi opplever hvert tiende år, viser hva effekt og overføringskapasitet betyr for elektrisitetsforsyningen. Sist uke ble elbileiere oppfordret til ikke å lade bilene mellom 8 og 9 om morgenen. Grunnen er at effekten som leveres den timen, nærmer seg grensen for hvor mye som kan produseres, først og fremst fra vannkraftverkene.

Slike kalde dager er det gjerne ganske stille, og vindkraften bidrar mindre. Tanken er jo at antallet elbiler skal nærmere tidobles, så hvordan vil det gå? Og, i tillegg skal Nordsjøen, datasentre, ferjer osv. forsynes. Og de venter ikke til etter klokken 9. Hvordan går det, om vi får en enda kaldere vinter? Sonevise utkoblinger som man hadde på 50- og 60-tallet?

Vi trenger ikke all denne datakraften og alle batteriene.

Enorm feilbeslutning

Politikere og deler av miljøbevegelsen har i årevis hevdet at vi har mer enn nok fornybar, elektrisk energi, altså den årlige produksjonen. Det har ikke vært spesielt vanskelig å summere energibruken for alle nye forbrukere, og sammenlikne med mulig produksjon. Vannkraftproduksjonen i et normalår ligger fast, og nå er nok produksjonen fra vindkraft også stabil framover. Det som overhodet ikke er stabilt, er forbruket. Hvis Nordsjøen elektrifiseres, spises all vindkraft opp, og det bør nå være klart for alle at dette ikke gir globale utslippsreduksjoner i det hele tatt. Det er bare Equinor som kommer positivt ut. Å elektrifisere Utsirahøyden og nå Sleipner, er en enorm feilbeslutning, særlig når man ser at vår fornybare energiproduksjon er begrenset.

Les også

– Ikke gjør den samme tabben med batterifabrikkene som vi gjorde med vindkraftverkene

Ett eneste datasenter på Kalberg vil etter planene sløse vekk energi tilsvarende det dobbelte av Stavangers totale energibruk, eller 50 prosent mer enn all vindkraftproduksjon i Rogaland. Denne typen energi kan ikke i særlig grad brukes til en batterifabrikk, så der forbrukes igjen enorme energimengder. Det verste er at det er utenlandske aktører som profitterer mest på dette, med velsignelse fra norske politikere. Vi trenger ikke all denne datakraften og alle batteriene.

Kverneland er ikke stedet

NVE sier også at forbruket vil øke mye mer enn tilgangen på fornybar energi i Norge de neste 15–20 årene, når vi skal redusere fossil energibruk. Det er på tide at besluttende myndigheter innser dette, og igjen vurderer de største og mest kontroversielle forbrukerne. Å elektrifisere Nordsjøen må legges død, og man må i mye større grad se på totalbildet for energibruk til f.eks. datasentre. Når 80 prosent av vår fornybare elektriske energi forsvinner ut i luften som varmeenergi, er ikke Kverneland rette stedet. Uansett drømmer om drivhus og fiskeoppdrett, monner det svært lite. Nærhet til en storby med fjernvarme er nødvendig.

Skal vi ende opp med betydelig import av kullfyrt energi fra Danmark og Tyskland, eller skal vi teppebombe norsk natur med vindmøller?

Les også

 1. – Kalberg – manglande landbruksfagleg grunnlag?

 2. – Kalberg – finn frem hatten, Nyland

 3. «Verdien av å verna 1000 dekar matjord på Kalberg ved å bygga ein annan plass, er minst 15 milliardar kroner»

Publisert:
 1. Debatt
 2. Fornybar energi
 3. Vindkraft
 4. Fjernvarme
 5. Datasenter

Mest lest akkurat nå

 1. E39 kan forbli stengt i Randaberg store deler av dagen

 2. Ferde vil øke bomtakstene på Nord-Jæren

 3. Rundt 15 prosent av kvinner har syndromet. – De fleste vet det ikke

 4. Jordskjelv har krevd liv på Kreta

 5. Dobbelt­draps­dømt (20) døde i fengsel

 6. Det moren hørte gjennom døren avdekket et pedofilt nettverk gjennom 20 år