Vi kan gjøre mer for før vi tilbyr aktiv dødshjelp

DEBATT: I debatten om aktiv dødshjelp handler det om hva man legger i begrepet en verdig død, og dette begrepet varierer betydelig avhengig av hvilken side du står på.

«Selvbestemt frivillig hjelp til å dø – voluntær eutanasi – er ikke et valg mellom liv og død. Det er et valg mellom to måter å dø på», skriver Ole Peder Kjeldstadli.
  • Ole Peder Kjeldstadli
    Styreleder, Foreningen Retten til en verdig død
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Leiv Jon Paulsen skriver i Aftenbladet 8. februar: «Aktiv dødshjelp hører til i en annen virkelighet enn den jeg forholder meg til.» Han hevder dessuten at vi er en del av et fellesskap som har som oppgave å ta vare på oss og beskytte oss når det trengs.

Dette viser meg at Paulsens virkelighet er i en annen verden enn min. I debatten om dødshjelp handler det om hva man legger i begrepet en verdig død, og dette begrepet varierer betydelig avhengig av hvilken side du står på i denne debatten. Foreningen retten til en verdig død arbeider for at retten til selvbestemt frivillig assistert livsavslutning, kan være en god løsning, og vi ser at dette støttes i Canada hvor dødshjelp er legalisert.

Legeforening endret syn

I Canada er man nøye på at det er lindrende pleie som blir bedre ved at man lager retningslinjer for legene om sedering av pasienten til han/hun dør naturlig. Men samtidig vil man lage retningslinjer til hjelp for pasienter som ønsker å avslutte sin smerte. Legeforeningen hjelper her til for å få til et best mulig opplegg. Også i California sier Medical Association (CMA) at de ikke lenger er imot dødshjelp, og CMA er den første legeforeningen i USA som vedtar en slik holdningsendring. Offisielt stiller de seg nøytralt i saken.

Altså har legeforeningen som i lang tid kjempet mot dødshjelp fordi de har ment at det er i strid med legers moralske forpliktelse til å gi pasienter den beste mulige behandlingen, nå endre syn. Nå heter det at valget om å hjelpe noen til å dø er et personlig valg mellom lege og pasient.

Dette viser at legeassistert livsavslutning altså kan være en naturlig del av palliativ pleie. Selvsagt er helbredelse det primære for legene, men samtidig er det etisk likestilt å sørge for en god måte å dø på. Selvbestemt frivillig hjelp til å dø – voluntær eutanasi – er ikke et valg mellom liv og død. Det er et valg mellom to måter å dø på.

En rekke europeiske og amerikanske kirker fører nå interne samtaler om dødshjelp, og noen av disse har konkludert med at det kristne bud om barmhjertighet bør åpne for aktiv dødshjelp i visse tilfeller. Den økumeniske teolog Hans Küng sier at «dødshjelp er den ultimate livshjelp», og mener at vissheten om at det vil være mulig å slippe håpløs lidelse, kan gjøre livets siste fase rikere og mer human.

Beskyttelse mot lidelse

Foreningen Retten til en verdig død har en visjon, og den er at vi får et samfunn hvor legevitenskap og sykepleie i positivt samspill med etikere og lovgivere kan skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei – eller en beskyttelse om du vil – ut av meningsløs lidelse når nettopp dette er vårt høyeste ønske.

Publisert: