Trenger vi en storstilt utbygging i Bjergsted?

UTBYGGING: Planene om nytt hotell og kontorlokaler i Bjergsted bør møtes med skepsis. Trenger vi dette? Det er mange ledige kontorer i Stavanger, og det ligger en utgravd tomt i Tanke Svilands gate som også er regulert til hotell,

Det er fornuftig å flytte cruiseskipene bort fra Vågen og Gamle Stavanger. Men er løsningen å overføre problemet til Bjergsted?
  • Eigil Harstad
    Styreleder, Bjergsted Terrasse
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sentrumsplanen åpner opp for utvidelse av kaien i Bjergsted og for å flytte cruiseanløpene fra Vågen. Fra før har vi planene om hotell. Sentrumsplanen understreker at det skal etableres et grøntområde som skal forbinde kaien med parken.

Eierne av hotellplanen ønsker å utvide med nye kontorarealer og parkeringsanlegg. Området skal ifølge «Bjergstedvisjonen» være et kraftsenter innen musikk og kunst. Utformingen av bygg og anlegg skal ta hensyn til parkens historie og vegetasjon. Vi har fått konserthus, Kongsgård musikk og drama, samt Kulturskolen. Visjonen er oppfylt. Det er alltid voksne og barn i området som bruker fasilitetene.

Spiser av parken

Brukere og beboere i Bjergsted vil bli berørt av utbyggingsplanene. De vil spise av parkområdet, og økt aktivitet vil medføre økt trafikk inn til Sandvigå.
Planene bryter med forutsetningene i Bjergstedvisjonen og Sentrumsplanen, og mot tiltakene om å redusere biltrafikk i sentrum.

Saken er foreløpig behandlet i kommunen. Vi er overrasket over at verken administrasjon eller politikerne problematiserer trafikkøkningen til Sandvigå. Vi ser at administrasjonen er skeptisk til å bygge ut området med 20.000 kvadratmeter tjenesteareal og et nytt parkeringsanlegg. Det hevdes at en asfaltert kai ikke vil fungere som nabo til et hotell, men å fylle området med en mengde kontorer vil heller ikke fungere.

Kontorer hevdes å være avgjørende for lønnsom utvikling. Men har det offentlige gitt signaler om at kontorer trengs? Det er viktig å få avklart. I lys av det framlagte budsjettet for Stavanger, synes antakelsene om utvidelse av kulturinstitusjonene å bygge på luftige og urealistiske drømmer. Er det etterspørsel etter kontorlokaler fra det private næringslivet? Det er mange ledige kontorlokaler i Stavanger.

Er vi mindre verd?

Og er det behov for enda et hotell i Stavanger? Det ligger en utgravd tomt i Tanke Svilands gate som også er regulert til hotell, med de samme eierne involvert. Planene er utsatt på grunn av manglende lønnsomhet. Situasjonen for hotelldrift er ytterligere forverret. Petter Stordalen, som foreløpig er med i prosjektet, taper millioner årlig på hoteller i byen. Hvordan kan kommunen gå i forhandlinger med Ydstebø om et nytt hotell/næringsbygg før han har dekket hullet i Tanke Svilands gate?

Det nye hotellet i Bjergsted vil få den nye kaien som nærmeste nabo. Vi kan vanskelig se at hotellet kan promoteres med fjordutsikt da det store deler av dagen i cruisesesongen vil ligge et cruiseskip foran. Det er fornuftig å flytte cruiseskipene bort fra Vågen og Gamle Stavanger. Men er løsningen å overføre problemet til Bjergsted?

Belastningen vil fremdeles være den samme for nye berørte. Det bor flere i Bjergstedområdet enn i Gamle Stavanger. Skal vi forstå dette slik at innbyggerne her ikke er like verdifulle som de i Gamle Stavanger?
Cruiseskip bør ikke legges til kai i byen. IKS Stavanger havn bør vurdere andre løsninger, som å legge til rette for denne trafikken i Tananger, vurdere kai på utfyllingen ved Rosenberg Verft, eller å legge skipene for anker.

Spar denne perlen!

Det er ledig parkeringskapasitet i Parketten og i Finansparken. Parkering vil føre til trafikkøkning hvor barn, unge og kulturbrukere ferdes, og forbi leilighetene i Bjergsted. Vi må akseptere nødvendig trafikk inn til en begrenset utbygging, men er negative til flere biler og busser. Det er mange barn som daglig ferdes langs Sandvigå til og fra Kulturskolen. I tillegg er det skoleveien for elever på Kongsgård.

Ved arrangementer i konserthallene, er det mange som ferdes mellom anleggene. Sandvigå er ikke dimensjonert for stor trafikk. Stor trafikk er en reell fare for ulykker. Slik Bjergstedområdet framstår i dag, er det en perle for hele byen som bør bevares og foredles, og ikke ødelegges. Vi må unngå at en utbygging med store trafikale konsekvenser og forurensende cruiseskipsanløp ødelegger dette.

Hvordan kan kommunen gå i forhandlinger med Ydstebø om et nytt hotell/næringsbygg før han har dekket hullet i Tanke Svilands gate?
Publisert: