Du bør ikke mene noe om Hadias nyfønede hår som UiS-ansatt

ROLLEFORSTÅELSE: Bør ansatte ved Universitetet i Stavanger (UiS) hevde sine private meninger i egenskap av sin formelle posisjon? Det spørsmålet ble igjen aktualisert da fakultetsdirektør ved UiS, Karoline Holmboe Høibo, gikk ut med sine meninger om omslagsbildet på Hadia Tajiks bok.

Rektor Klaus Mohn skriver at formidling og samfunnskontakt er en viktig del av UiS sitt samfunnsoppdrag, men da må dette være faglig basert og forankret i det som personen kan uttale seg om som fagperson ved universitetet. Høibos private synsing om Tajik burde dermed vært presentert som det.
  • Hard Olav Bastiansen
    Hard Olav Bastiansen
    Statsviter
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For sin kritikk av omslagsbildet høstet fakultetsdirektør Høibo storm. Sjelden har vel en universitetsansatt blitt filleristet så ettertrykkelig i mediene. Sannsynligvis angrer hun på at hun skrev innlegget i kraft av å arbeide ved UiS. Universitetsrektor Klaus Mohn gikk i etterkant ut med et forsvar for hennes rett til å utfordre i det offentlige ordskiftet.

Klaus Mohn skriver i Aftenbladet at formidling og samfunnskontakt er en viktig del av et universitet sitt samfunnsoppdrag. Forutsetningen må likevel være at det er formidling og samfunnskontakt som er faglig basert og tar utgangspunkt i det som personen kan uttale seg om som leder og fagperson ved universitetet. Karoline Holmboe Høibo sine synspunkter på Hadia Tajiks grønne drakt og nyfønede hår var basert på privat synsing og burde ikke vært presentert som noe annet.

Fagperson eller privatperson?

Mediestormen Karoline Holmboe Høibos utløste er det siste eksempelet på en organisasjon som – utenfra betraktet – taler med mange tunger. Selv interne diskusjoner om fremtidig strategi løftes inn i avisspaltene. Fag som føler seg tilsidesatt fører kampen for sitt område i offentligheten. Inntrykket som skapes er at UiS er en institusjon preget av uklare rolleforståelser og sprikende synspunkter.

Klaus Mohns kommentar til regjeringens foreslåtte hjelpepakke til petroleumsindustrien er et annet eksempel på en offentlig ytring som skapte uklarhet. Mohn hevdet at det beste var om næringen fikk greie seg selv og heller omstille seg. Uttalte han seg som rektor, fagmann eller privatperson?

Mange mente at UiS-rektoren bet den hånden som hadde foret universitetet i mange år og bidratt til institusjonens posisjon. Noen understreket at den akademiske friheten også ga rom for at institusjonens øverste representant kunne uttale seg fritt, nesten som privatpraktiserende forsker. Andre fokuserte på at Klaus Mohn hadde styreverv på utsiden av UiS og at dette ga ham bindinger som ødela hans akademiske nøytralitet. Uklarhet om rolle skapte uklarhet om hvordan budskapet skulle forstås.

Forvitrer oppslutningen?

UiS har invitert til åpen meningsutveksling om fremtidig strategi og diskusjonen har gått i avisspaltene – men det har vært primært vært institusjonens egne ansatte som har engasjert seg. Styremedlem i UiS Svein Tuastad gikk offentlig ut mot sitt eget styre fordi kultur ikke var satsingsområde. Uttalte han seg som styremedlem, universitetsansatt, fagmann eller privatperson?

I etterkant av diskusjonen om kulturområdets plass på UiS har kommunetopper både i Stavanger og Sandnes uttrykt bekymring over at det ikke blir satset nok på kunst og kultur. Frykten er at omdømmet til kulturbyen kan bli svekket. Spørsmålet som nå bør stilles er om UiS er i ferd med å svekke ikke bare kulturbyens, men sitt eget omdømme? Er universitetet i ferd med å miste den regionale forankringen og oppslutningen fordi institusjonen ikke fremstår som enhetlig og omforent?

Men så mye du vil-uten tittel

Alle som opplevde de første årene med den dugnadspregede Rogaland Distriktshøgskole ser med beundring på hva institusjonen har blitt; et universitet som er ledende på en rekke felt. Suksessen er tuftet på regionens fascinerende evne til å sette seg hårete mål, mobilisere til enighet rundt målene, samle ressursene og ikke gi seg før ambisjonene er realisert.

Enhver kan uttale seg så mye de ønsker som privatpersoner, uansett stand og stilling. Når noen tyr til pennen i kraft av sin stilling ved universitetet, må kravene være andre. Om organisasjonen ikke selv står samlet, blir det vanskelig å samle støtte i regionen den er en del av. Skal en for eksempel lykkes med å få medisinutdanning i Stavanger, er universitet avhengig av bred regional mobilisering. Engasjementet for UiS kan forvitre dersom institusjonen fremstår som sprikende i sine synspunkter og uttalelser.

Enhver kan uttale seg så mye de ønsker som privatpersoner, uansett stand og stilling. Når noen tyr til pennen i kraft av sin stilling ved universitetet, må kravene være andre.
  • Debatten om bildet på Hadia Tajiks bok er tema for ukens Aftenbla-bla. Dum debatt? Nødvendig debatt? Hvem har rett? Hvem tar feil? Lytt her:
Publisert: