Vi er pålagt en helserisiko, regjeringa snur oss ryggen

HMS: Flertallet i Stortingets justiskomité stilte seg bak oss som arbeider i fengslene. Flertallet på Stortinget dolket oss i ryggen.

Når ansatte i politiet blir skadet under pålagt trening, kan de få yrkesskade-erstatning. Ansatte i fengslene som utsettes for det samme, kan ikke få det.
  • Elin-Sabine Hognestad
    Regiontillitsvalgt, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) region sørvest
  • Iris Kvernenes
    Tillitsvalgt, NFF Stavanger
  • Jone Reime
    Tillitsvalgt, NFF Åna
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er risikabelt å jobbe i kriminalomsorgen. I Stavanger fengsel og Åna fengsel også. Vi må være forberedt på plutselige hendelser, også vold – også mot oss. Derfor er vi pålagt fysiske øvelser. For å være realistiske, blir også de risikable. Men skal vi få yrkesskadeerstatning hvis det skulle gå galt på trening? Ikke etter regjeringens mening, nei!

Før det tok ferie, rakk et knapt flertall i Stortinget å nekte oss samme vilkår som våre kolleger i justissektoren, i politiet. 9. juni stemte regjeringspartiene, sammen med Fremskrittspartiet, ned opposisjonens forslag om å likestille ansatte i kriminalomsorgen og politiet. Vi føler oss sviktet og opplever dette som grov forskjellsbehandling. Vi anklager derfor justisministeren for å løpe fra sitt ansvar som arbeidsgiver.

Vi i kriminalomsorgen er åpenbart ikke like mye verdt som kollegene i politiet.

Farlig førstelinje

Trusler og voldsbruk i norske fengsler er urovekkende mange. Vi i Stavanger fengsel og Åna fengsel kan heller ikke føle oss trygge på jobb. Det hjelper ikke at et politisk flertall ikke engang vil gi oss trygghet ved yrkesskade!

Vi er altså de som står i førstelinja i norsk kriminalomsorg. Vi står på for å sette en politisk vedtatt kriminalpolitikk ut i livet, for å gjøre samfunnet sikrere for oss alle. Og vi står på mer enn noen gang, fordi regjeringa systematisk har kutta i driftsbudsjettene. Gjett hvor de innsparingene må tas inn? På bemanning, ofte i førstelinja.

Vi blir færre om å løse stadig mer krevende oppgaver. Vi får mindre tid til å drive rehabilitering. Vi opplever et hardere klima i fengslene, med mye rusmisbruk og store psykiske helseplager blant de innsatte. Det er blitt tøffere. En tøffere arbeidshverdag. Dette gjelder selvfølgelig også ansatte i friomsorgen og overgangsboliger. De er også eksponert for de samme mulige hendelser hvor sikkerheten er truet. Mer blir det nok også i fremtiden.

Risikabel trening

Hva er det vi må trene på, og hvorfor er dette så farlig? Vi må trene for å beskytte oss selv, våre kollegaer og innsatte. Vi må kunne dempe aggresjon med diplomati, men også med fysisk makt. Vi er pålagt tøff operativ, fysisk trening for å være forberedt på å takle kritiske situasjoner. Vi må kunne gå i nærkamp, vi må kunne evakuere, kunne frigjøre. Vi må, for å vise til vår egen etat, «være skikket til å utøve makten på en forsvarlig måte». Når kriminalomsorgen utøver makt, skal den utøves på en så trygg og human måte som mulig. Derfor må vi trene, realistisk og risikabelt.

Selvsagt skjer øvelsene under kontrollerte forhold, men de skal gjentas og gjentas – og risikoen er der, hele tida. Noen ganger går det galt, og vi får en alvorlig smell. Noen av oss blir fysisk skadd – i pålagt øving, i arbeidstida. Men det er altså ikke nødvendigvis en yrkesskade, mener Stortingets flertall. Ikke i kriminalomsorgen, – men i politiet, derimot!

Nødvendig endring

Hva var det som var oppe i Stortinget, og hva gikk galt? Formelt sett var det endringer i politiloven, mer bestemt «skader som skyldes pålagt trening», som ble behandla. Altså akkurat det vi i Kriminalomsorgen i flere år har krevd må omfatte også oss.

Vi er organisert i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). Forbundet har stått hardt på dette kravet. Fagetaten, Kriminalomsorgsdirektoratet, har støttet forslaget. Det samme har LO og Advokatforeningen.

Det er risikabelt å operere i justissektorens førstelinje, enten det er for å pågripe kriminelle eller passe på domfelte, enten du er i politiet eller kriminalomsorgen. Og det er like risikabelt å øve, enten du bærer den ene uniformen eller den andre.

Flertallet i Stortingets justiskomité stilte seg bak oss. Flertallet på Stortinget dolket oss i ryggen.

Publisert: