Vi må sikre barnevernet kunnskap og kompetanse

DEBATT: I et debattinnlegg i Aftenbladet 23. mai etterlyser Nok.Norge en nullvisjon mot seksuelle overgrep.

«Vi må styrke kompetansen slik at ansvaret og bevisbyrden ikke blir liggende på barnehagelærere, helsesøstre og lærere», skriver Kine Myhre.

Debattinnlegg

  • Kine Myhre
    Styremedlem i Sandnes Høyre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Kristiansand kommune vedtok en nullvisjon mot seksuelle overgrep mot barn og unge, den første kommunen i landet. De hevder blant annet at seksuelle overgrep fremdeles behandles som et privat problem. Og at de som jobber med barn i helsevesenet opplever at de mangler fagkompetanse i samtale med barn om seksuelle overgrep.

Jeg er helt enig i at alle som jobber med barn skal ha et godt kompetansegrunnlag i disse samtalene. Det er ikke alltid den beste løsningen at alle skal kunne litt av alt, vi har tross alt et barnevern, med utdannede barnevernspedagoger som har sin spesialistkompetanse på akkurat dette feltet. Skal vi klare en nullvisjon, er det barnevernets kunnskap og kompetanse vi er avhengig av for å få det til.

Kompetanse og samarbeid er nøkkelen.

Rammer mange

Nok.Norge har likevel et poeng i at overgrep uavhengig av alder og kjønn er et samfunnsproblem, ikke et privat problem. Det er et problem som rammer mange og som ofte foregår i det skjulte. Sexolog Margrete Wiede Aasland sa en gang på et kurs vi hadde i barnehagen: «Pedofile er avhengige av å manipulere barn, dette betyr at de først og fremst må lure oss voksne.»

Kompetanse og samarbeid er nøkkelen. Det kan være uklare skiller mellom omsorgssvikt og overgrep. Per definisjon er overgrep en form for omsorgssvikt og omvendt. Mange som jobber med barn, kvier seg for å anmelde foresatte i frykt for å ta feil. Når Nok.Norge snakker om kunnskap, holdninger og fellesforståelse, ser man vekk fra en grunnleggende faktor: den menneskelige.

Det er ubehagelig for alle involverte. Selv i barnehagen tar det ofte flere telefonsamtaler med barnevernet før det meldes, selv om vi mistenker overgrep eller vold. Ofte må barnehagelæreren bære bevisbyrden, der det stilles spørsmålstegn til hvorvidt vi er helt sikre på at det vi tror foregår faktisk skjer. Hva om vi tar feil?

I utdanningen som barnehagelærer har vi fagdager og temauker om nettopp dette, det forbereder deg ikke på hva du vil føle av avsky og avmakt når du står midt oppi det. Det er tross alt ikke det vi utdanner oss til, det er barnevernspedagogene som lærer dette.

Bistå den som melder

Vi må sikre kompetansen og ikke minst kapasiteten hos barnevernet i kommunene slik at de kan håndtere krevende saker og tilby gode og tilpassede tiltak, slik at de kan veilede og bistå den som melder. Vi må styrke kompetansen slik at ansvaret og bevisbyrden ikke blir liggende på barnehagelærere, helsesøstre og lærere.

For at vi skal få til en faktisk nullvisjon slik loven tilsier, må vi styrke kapasiteten i barnevernet. Og vi må ikke glemme å berømme alle de som tar de vanskelige samtalene, etterstreber forbedring og som viser et tydelig engasjement for de som opplever overgrep.

Publisert: