Få én ordfører – betal for fire

KOMMUNESTRUKTUR: Om det er for å bestemme nye smitteverntiltak eller nye sykkelveier – det er ineffektivt å måtte ha fire kommuner på råd før det treffes beslutninger som påvirker oss som bor i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Samarbeid er viktig og bra, men Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg lønner fire ordførere og godtgjør fire sett folkevalgte, ofte for å fatte én felles beslutning. Det er ineffektivt, mener innsenderen.

Debattinnlegg

 • Aleksander Reinertsen
  Aleksander Reinertsen
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Senest søndag 16. januar 2021 rapporterte Aftenbladet om usikkerhet rundt veien videre for de lokale smitteverntiltakene i vår region. Det kunne bli like tiltak, eller det kunne komme andre regler på Grannes enn på Gosen. Dette er ikke logisk. Smittevernreglene for et hotell i Sandnes og et hotell i Sola bør helt klart være de samme, selv om det kan ha kommet et smitteutbrudd på Trones, samtidig som det er lite smitte i Tananger.

Et demokratisk problem

At samkjøringen av regionens smitteverntiltak framstår som ren bingo vitner i seg selv om et behov for en ny modell for vår region. Smittevern er en høyaktuell sak, men det finnes flere andre saker hvor utfallene er tilfeldige, lite samkjørte og ikke til regionens beste.

Uheldige utfall er én ting, men i saker der man faktisk klarer å samkjøre, er prosessene ofte veldig tunge. I diskusjonene rundt smittevern må det for eksempel drives skytteltrafikk mellom formannskapene og dialog mellom ordførerne, slik at man forhåpentligvis blir enige om felles regler.

Dialog mellom ordførere er selvsagt bra. Samarbeid er bra. Interkommunale foretak kan være bra. Men når alle mulige saker må løftes opp på et interkommunalt nivå, har man to store problemer. Det første: Makten flyttes fra de folkevalgte i kommunestyrene og opp på det interkommunale nivået. Dette er det demokratiske problemet. Det andre problemet? Modellen er veldig dyr. Og dårlig.

Fire gjør jobben for én

I mange saker trenger innbyggerne i de fire kommunene våre bare én beslutning. Kommunene lønner fire ordførere for å ta den ene beslutningen. Og fire sett folkevalgte.

De såkalte KOSTRA-tallene, som bare forteller deler av sannheten om hvor mye det koster å kompensere våre folkevalgte, viser tydelig at vår kommunestruktur er dyr i drift. I 2019 brukte de fire Nord-Jæren-kommunene betydelig mer penger per innbygger på godtgjørelse til folkevalgte enn hva tilfellet var i både Bergen og Trondheim. Faktisk brukte våre kommuner i 2019 74 millioner kroner på godtgjørelse til folkevalgte. Bergen brukte 20 millioner mindre på å drifte en kommune med 30 000 flere innbyggere enn hva gamle Nord-Jæren hadde.

Hva forteller dette oss? Jo, at skal du godtgjøre fire sett folkevalgte både for innsatsen de gjør for egen kommune, men også for innsatsen de gjør for nabokommunene gjennom interkommunale foretak og samarbeid, så blir det dyrt.

Slå sammen kommuner

I mange sektorer drives det godt med dagens kommunestruktur, men en rekke områder er avhengige av en endring. Dagens struktur med fire kommuner kan ikke fortsette om vi skal kunne drifte rettferdig, effektivt og med tilstrekkelig samhandling.

Vi bor i en befolkningsrik og vellykket region, nettopp fordi våre foreldre var handlekraftige og fikk til gode løsninger. Utfordringsbildet de neste femti årene er betydelig endret fra det som gjaldt fra 1970 til i dag.

Vi må nå dra lasset sammen og tegne et kart som er til det beste for regionens innbyggere de neste femti årene. I 2016 stemte kun 46 %, 31 % og 24 % av befolkningen på spørsmålet om kommunesammenslåing, i henholdsvis Sola, Sandnes og Stavanger. Ved neste folkeavstemning trenger vi at folket tar et aktivt standpunkt og bruker stemmeretten i et viktig spørsmål for vår region.

I mange saker trenger innbyggerne i de fire kommunene våre bare én beslutning. Kommunene lønner fire ordførere for å ta den ene beslutningen. Og fire sett folkevalgte.

Les også

 1. Sola vurderer å trekke seg fra lokalt sam­arbeid hvis skjenke­stoppen videre­føres lokalt

Publisert:
 1. Smittevern
 2. Sandnes
 3. Sola
 4. Stavanger
 5. Randaberg

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er gravid

 2. 15-åring sendt til SUS etter arbeids­ulykke

 3. – Har slitt med å leke med datteren min

 4. Flere naboer var vitne til hendelsen

 5. 99 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – fire flere enn fredag

 6. Varsler innrykk av bil­deling i Rogaland