Misvisende om Two Teachers-prosjektet

Lesesenterets forskningsprosjekt er ikke politisk styrt, men preget av åpenhet. Den undersøker ulike måter å utnytte økt lærertetthet på.

Publisert: Publisert:

Skadberg skole i Sola er med i forskningsprosjektet Two Teachers. Til venstre Aksel og timelærer Kristine Larsson, til høyre Elene og kontaktlærer Merete Tonning. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

 • Oddny Judith Solheim
  Prosjektleder for Two Teachers
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Oddny Judtih Solheim er prosjektleder for det internasjonale Two Teachers-prosjektet som ledes av Lesesenteret ved UiS.

Under tittelen «Politisert skuleforsking» tar Aftenbladets debattredaktør Solveig Grødem Sandelson for seg Lesesenterets forskningsprosjektet Two Teachers , som omfatter 6000 småskoleelever i Norge over fire år.Vi er selvsagt glade for oppmerksomhet rundt våre forskningsprosjekter. Dessverre er Sandelsons saksframstilling av en slik grad at den ikke kan bli stående uimotsagt.

 • Les Sandelsons kommentar-artikkel:
Les også

Lurer du på kva som skjer dersom ein førsteklasse får to gode lærarar i staden for bare ein?

(for abonnentar)

Trenger systematisk forskning

Innledningsvis i kommentaren spør Sandelson om det «verkeleg [finst] rektorar i norske barneskular som går rundt og lurer på kva som vil skje med undervisninga for dei minste, dersom dei får ha to lærarar i staden for ein?»

Til dette spørsmålet er det bare å svare et rungende ja. Og nysgjerrigheten rundt denne konkrete problemstillingen er bredere enn det her blirpåstått. Ikke bare forskere og politikere, men også lærere, rektorer og foreldre er opptatt av spørsmålet om økt lærertetthet.

Oppmerksomheten skyldes blant annet de sprikende resultatene i tidligere forskning når det gjelder effekt på læringsutbytte og læringsmiljø. Ut fra såkalt common sense skulle man kanskje tro at økt lærertetthet mer eller mindre automatisk vil føre til bedre læring. Men bildet er langt mer sammensatt enn som så, noe blant andre Peter Blatchford, en av de fremste fagpersonene innen dette feltet, har påvist.

Blatchford, som er professor ved University College London, viser til at hissige debatter om klassestørrelse og lærertetthet foregår over hele verden, men ofte er debattene preget av for lite kunnskap. Feltet krever derfor systematisk forskning for å heve debatten opp på et mer konstruktivt nivå. Her har Two Teachers, i all ubeskjedenhet, en sentral rolle. Nevnte Blatchford har uttalt at «kunnskapen man vil få gjennom Two Teachers vil [...] være et veldig viktig bidrag, og vil vekke oppmerksomhet også internasjonalt».

Det er riktig, som Sandelson skriver, at det rundt om i skole-Norge finnes mange og ulike erfaringer med å øke lærertettheten. I Two Teachers undersøker vi erfaringer med og konsekvenser av ulike måter å utnytte økt lærertetthet på – på en systematisk måte.

Prosjektet undersøker også læringsmiljøet og elevenes motivasjon og trivsel, samt hva som kjennetegner lærer-elev-relasjoneni klasser med ulik lærertetthet.

Politisk initiert, ikke politisk styrt

Sandelson skriver videre at «forskarane utan blygsel har latt seg politisera» når det gjelder forskningsrammene, en påstand som må tilbakevises. Man bør skille mellom politisk styrt og politisk initiert forskning, der Two Teachers ligger i sistnevnte kategori. Prosjektet er ikke ute etter forhåndsbestemte resultater, men går med en åpenhet inn i tematikken, der målet er å undersøke ulike måter å utnytte økt lærertetthet på. Two Teachers vil gi oss flere svar på hvordan vi bør utnytte økt lærertetthet i begynneropplæringen til beste for elever og lærere.

Det blir også spurt om «kvifor i alle dagar kan ikkje skulane få lov til å finna ut av dette sjølv?» med en underliggende påstand om mistillit til lærerensvurderingsevne. Også her dreier det som en misforståelse av Two Teachers’ konsept;skolene skal nettopp i stor grad få gjøre dette selv.Deltakerne er delt inn i tre grupper for å få et sammenlikningsgrunnlag, og det er bare den ene gruppen (50 skoler) som har fått særskilte føringer. 100 av 150 skoler avgjør selv hvordan de vil gjøre bruk av den økte ressursen. En sentral del av prosjektet handler nettopp om å høre både læreres og skolelederes erfaringer, blant annet gjennom spørreskjema og observasjoner.Her ligger det derfor ingen motsetning, men et tett og godt samarbeid mellom skolene som deltar i prosjektet og Lesesenteret.

Når forskningsprosjektene knyttet til lærertetthet er avgrenset til fagene norsk og matematikk, har dette sitt utspring i Opplæringslova.

Undersøker mer enn lesing og skriving

Et annet viktig poeng er at Two Teachers ikke er avgrenset til å undersøkeelevenes læringsutbytte.Prosjektet undersøker også læringsmiljøet og elevenes motivasjon og trivsel, samt hva som kjennetegner lærer-elev-relasjoneni klasser med ulik lærertetthet.

Når forskningsprosjektene knyttet til lærertetthet er avgrenset til fagene norsk og matematikk, har dette sitt utspring i Opplæringslova, paragraf 1-3, som slår fast: «På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik [...]».

Avslutningsvis er vi imidlertid enige med Aftenbladets debattredaktør i følgende utsagn: «Forskarar er irriterande og beundringsverdig strenge på å skilja mellom kva dei kan seia noko om, og kva som blir rein synsing. Det treng vi stort sett mye meir av i norsk debatt.»

Les også:

Publisert:

Les også

 1. Disse elevene har to lærere i norsk

Mest lest akkurat nå

 1. Bergingsbil rykket, men ble bedt om å snu – i mellomtiden vokste køene

 2. Kvinne fra Stavanger omkom i fallulykke i Sirdal - navnet er frigitt

 3. Kollisjon mellom syklister på Sola

 4. Nytt korona-tilfelle i Stavanger: – Var på reise i rødt land

 5. Mange døde og hundrevis av skadde i Beirut-eksplosjoner

 6. Egersund: Beboere kom seg ut av brennende leilighet

 1. Debatt
 2. Skole
 3. Forskning og vitenskap
 4. Universitetet i Stavanger (UiS)