Kongsgård består, lokal­samfunnet har seiret!

DEBATT: Kongsgård forblir en del av Stavanger katedralskole og lokalisert ved Breiavatnet i uoverskuelig framtid. Det gir meg stor glede å kunne konstatere det.

Kongsgård-rektoren, Grethe Mahan, takker alle som har stått på for den historierike skolen den siste uken og er glad for at den er reddet. Men Kongsgård er ikke den eneste videregående skolen i verden, heller ikke i Stavanger.
  • Grethe Mahan
    Grethe Mahan
    Rektor, Stavanger katedralskole
Publisert: Publisert:
Les også

Politikerne har behandlet Kongsgård-saken: – Med dette forslaget får vi slått fast at skolen ikke skal legges ned

iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Noen har spurt om jeg kjenner på at vi har vunnet «kampen om Kongsgård». Da jeg først hørte avgjørelsen, kjente jeg kanskje litt seiersfølelse, men også lettelse og glede på vegne av hele lokalsamfunnet. Skolen får lov til å fortsette som kulturbærer og en del av historien til Stavanger, akkurat som den har gjort siden middelalderen. Det er ikke bare skolen som har seiret, men hele lokalsamfunnet.

Skolebygningene ved Breiavatnet har utfordringer, men nå kan vi jobbe med dem uten trussel om tvangsflytting eller nedleggelse.

Om det var noen som lurte på om skolens elever fortsatt engasjerer seg i viktige saker, tror jeg ikke de lurer på det nå. Jeg vil si tusen hjertelig takk til alle som har engasjert seg i saken om Kongsgård. Det har vært flere kaotiske uker med uventede telefoner og besøk på rektorkontoret opp til flere ganger til dagen. Støtten har vært overveldende. Takk til elever, ansatte, tidligere elever, tidligere ansatte og alle andre som har engasjert seg i saken. Takk til alle 1852 personer som skrev under på oppropet for å redde Kongsgård. Takk til alle som har skrevet støttebrev og debattinnlegg i avisene. Det er så mange å takke!

Heldigvis er det et mangfold av skoler
for elever å velge mellom.

Skolebygg er ikke kritisk for læringen

Betyr all denne støtten at den eneste riktige videregående skole å velge dersom man skal gå studiespesialiserende program, er Katedralskolen, avdeling Kongsgård? Absolutt ikke! Skolene i Rogaland har alle unike kvaliteter og identiteter – én skole kan ha en flott idrettshall, mens en annen har et spesialdesignet bygg. Man velger Kongsgård for å gå studiespesialiserende program på en liten skole der man kan kjenne historien i veggene og gå i fotsporene til mange tusen rogalendinger som tidligere har gått der. Skolen passer sikkert ikke for alle, men for noen er Kongsgård absolutt riktig valg. Skolebygg er ikke kritisk for selve læringen, men bidrar til tilhørighet og stolthet og aller viktigst, trivsel. Heldigvis er det et mangfold av skoler for elever å velge mellom.


I en tidligere utgave av listen over tidligere elever sto også tegneren Per Dybvig oppført, men så viste det seg at det ikke stemmer. Derfor ble han strøket.

Les også

Kongsgårds fortid og fremtid, skolehistorie fra 1824 føres videre

Relasjonene

Tenker jeg tilbake til mine egne år på videregående skole, er det to ting jeg kommer på først: medelever og lærerne mine. De var de aller viktigste. Jeg husker navnet til samtlige av mine lærere. Jeg husker at lærere som var gode til å lede klassen var de samme som viste at de trodde at vi kunne lære. De tilpasset undervisningen til nivået vi elever var på, men stilte også krav.

Som rektor er jeg ikke opptatt av det som kalles moderne undervisning så lenge undervisningen engasjerer og aktiviserer tankeprosesser i elevene som igjen bidrar til at elevene lærer mye. God klasseledelse og tilpasset undervisning er svært viktig for å få framdrift i et fag, og det viktigste er kanskje gode relasjoner. I tillegg til å lære et bestemt tema, er målet at elever skal klare å trekke en rød tråd mellom ulike temaer og fag, se sammenhenger og kunne snakke om fagene med egne ord.

For elever på studieforberedende program er det viktig at de får en ballast som gjør at de vil klare seg bra som studenter. Noen elever trenger tilrettelegging for å klare seg i fagene, og det er viktig å sette inn tiltak for å hjelpe dem. Like viktig er det å tilrettelegge for de med behov for litt mer utfordring enn andre.

For alle elever er det viktig å kunne spisse valgene sine litt. Tilbud som forskerlinje, arabisk, programmering, musikk, dans eller drama – alle bidrar til at elevene kan strekke seg. Det gir økt motivasjon og trivsel, og bidrar til gjennomføring.

Brukes sparekniven her, kan det gå
ut over både motivasjon og gjennomføring.

Skolemangfoldet en styrke

Så hva er en drømmeskole? Det er en skole der man føler seg sett, ønsket og trygg, der man føler at man kan være seg selv. Det er en skole der man tør si sine meninger, samtidig som man tåler å høre at andre tenker annerledes. Der det er rom for å endre mening, men også for å stå på sitt.

Det ligger på bordet hos lokalpolitikere i disse dager politiske saker som omhandler sparetiltak der det vurderes å kutte i akkurat de tilbudene som bidrar til at elever på studieforberedende program, kan spisse fagvalget etter interesse, og for å tilpasse opplæring for elever som har behov for litt ekstra utfordringer. Fra mitt ståsted er det en styrke at vi i dag har et mangfold av skoler, og det er en styrke ved fagtilbudet slik det er i dag. Brukes sparekniven her, kan det gå ut over både motivasjon og gjennomføring.

Fra kontoret mitt ved Breiavatnet gleder jeg meg til å fortsette å følge med på elever som spiller bordtennis i rektorhagen eller øver til Iduns julekomedie i Sangsalen. Og nå når det viser seg at Kongsgård kommer til å forbli en del av Stavanger katedralskole, kan jeg fortsatt glede meg til å bruke fiskeretten min i Breiavatnet.


Publisert: