Hvorfor skape problemer for frivilligheten i Frivillighetens år?

DEBATT: Det er skandaløst at regjeringen skaper omfattende problemer for frivillig sektor i Frivillighetens år.

Hvis Pårørendesenteret nå reduserer tilbudet eller legges ned på grunn av usikker finansiering fra staten, må andre offentlige ansatte stille opp med veiledning og oppfølging.
  • Bjørg Tysdal Moe
    Fylkestingsrepresentant KrF 
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Statsbudsjett og øremerking» er overskriften på Aftenbladets leder, fredag 14. oktober. Og i siste avsnitt leser vi videre: «Disse organisasjonene trenger forutsigbarhet. Mange av dem gjør en svært viktig jobb i samfunnet».

Historien om fremveksten av Norges velferdssamfunn, er historien om hvordan organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner har sett og tatt samfunnsutfordringer, som det offentlige etter hvert har overtatt eller bidratt til finansieringen av, fordi det er oppgaver som løses for fellesskapet. Her kan nevnes menighetssykepleie, sanitetskvinnenes helsetilbud, Nasjonalforeningens dagtilbud for eldre, bare for å nevne noen eksempel.

Hvem tar over?

Pårørendesenteret som Aftenbladet omtaler i lederen, er et eksempel på det samme. «Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten». Dette er sitat fra Helse-Norges hjemmeside. Her legges det vekt på at pårørende til for eksempel en person med demens, psykiske lidelser eller rus, skal få oppfølging og veiledning. Dette er det Pårørendesenteret leverer, altså en rettighet som vi har i vårt samfunn, men som det offentlige tjenestetilbudet ikke fullt ut greier å levere på. 

Oppfølging av pårørende vet vi er viktig, og Pårørendesenteret er et nødvendig supplement til helse- og sosialtjenesten. Hvis Pårørendesenteret nå reduserer tilbudet eller legges ned på grunn av usikker finansiering fra staten, må andre offentlige ansatte stille opp med veiledning og oppfølging.

Disse tar samfunnsansvar

Vårt velferdssamfunn trenger frivillige organisasjoner som er med og tar samfunnsansvar. Skal vi lykkes med å utnytte ressursene på en best mulig måte, må organisasjonene få mer forutsigbarhet. Gjennom dialog og rapportering må det offentlige gi signaler som gjør at organisasjoner, hvis det blir nedskjæringer, får mulighet til å omstille seg.

2022 er Frivillighetens år. Det er skandaløst at regjeringen nettopp i dette året skaper problemer og omfattende utrygghet for frivillig sektor. Dette kommer jo på toppen av utfordringer knyttet til energikrisen. KrF jobber for et samfunn der frivillige ideelle organisasjoner og det offentlig jobber side om side for å hindre utenforskap og skape gode og robuste lokalsamfunn. Hvor er det regjeringen ønsker å ta samfunnet?

Publisert: