Nye EU-regler kan bety store hus-investeringer

DEBATT: Tirsdag 14. mars vedtok Europaparlamentet dramatiske nye energisparetiltak. De vil bety mange hundre tusen kroner i utgifter for mer enn halvparten av alle norske hus. Her må det lages støtteordninger som monner!

Staten må snarlig komme med støtteordninger som kan gjøre oppgraderingen gjennomførbar for huseiere. Skattefradrag for kostnader til energisparing vil være en god løsning.
  • Ingebjørg Folgerø 
    Medlem av Utvalg for miljø og utbygging, Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Formålet er fornuftig: Behovet for energi reduseres kraftig hvis hus og næringsbygg er nullutslipp, det vil si at de produserer like mye ren energi som de forbruker. Bruken av energi kan reduseres gjennom ved for eksempel isolasjon, tetthet, varmegjenvinning og rett type vinduer. Produksjon av energi kan skje med varmepumper, solceller, jordvarme og lignende.

Problemet er at 65 prosent av alle norske bygninger vil måtte oppgraderes, ifølge Huseierne. Og det må skje fort.

Europaparlamentet har vedtatt at

  • Alle brukte boliger skal opp i minimum energiklasse E innen 2030, D i 2033 og A i 2050.
  • Alle bygg som får en større renovering fra 2033 skal ha solceller på taket.
  • I 2050 skal alle hus være i kategori A, som betyr nullutslipp.
  • Alle nye bygg skal være nullutslipp fra 2029, og de skal ha solceller på taket fra samme år.
  • Nye offentlig eide bygg skal være nullutslipp fra 2028.

Det er ikke lenge til 2030. Svært mange eldre bygg må etterisoleres, tettes og få bedre vinduer i løpet av de neste seks-sju årene. Det vil koste mange huseiere mye penger, og det vil påvirke boligprisene, siden kjøpere av eldre hus vil by mindre for boligen hvis de må påregne store beløp til oppgradering. Bankene kan også måtte revurdere verdien av husene når de tar pant som sikkerhet for lån. Det kan bety ytterligere prisfall på boliger, fordi lånene blir mindre og kanskje dyrere.

Staten må snarlig komme med støtteordninger som kan gjøre oppgraderingen gjennomførbar for huseiere. Skattefradrag for kostnader til energisparing vil være en god løsning. Momsfritak for slikt arbeid er også en mulighet. Vi er nødt til å få på plass en nasjonal ordning som fordeler kostnadene mellom stat og huseiere. De nye reglene gir også forbrukere rett til å selge sin egenproduserte energi til andre brukere, så her må det norske regelverket endres.

For Stavangers del betyr det også at vi må endre reglene for solceller på tak for hus i Trehusbyen, og revurdere kravene til grønne tak og solceller på nye bygg av alle typer. Det må skje i veldig god tid før 2029.

Onsdag 22. mars skal Utvalg for Miljø og Utbygging behandle en sak om kommunal støtte til kjøp av nye vinduer for eldre hus i Trehusbyen. Dette vil Høyre støtte, og vi foreslår å doble potten i forhold til det som er foreslått av kommunedirektøren. Vi må bistå innbyggere som ønsker å spare energi, og vi må komme i gang nå, vi har ingen tid å miste.

Publisert: