Innovasjon gjennom andres blikk

KRONIKK: Innovasjon knyttes ofte til teknologi. Men ofte handler det om å overføre løsninger fra ett område til et annet, der forutsetninger og logikk kan være svært forskjellig. Ligger mulighetene for innovasjon i å se verden gjennom andres briller?

Kan det være en sammenheng mellom bilsport i Formel 1-klassen og hjerteovervåkning av pasienter på sykehus? Ja, det kunne det, viste det seg. Klarer vi å finne tilsvarende veier fra olje og gass og over i annen, ny virksomhet?

Debattinnlegg

 • Kristiane Lindland
  Kristiane Lindland
  Seniorforsker, IRIS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Science Museum i London hadde i 2009 en utstilling kalt «Make it in Great Britain» som viste hvordan innovasjoner som hadde sitt opphav i Formel-1-sporten, var tatt i bruk i andre produkter, tjenester og sektorer. Utviklede gummiblandinger for dekkenes optimale gripeevne, var brukt til å utvikle bedre såler på gummistøvler. Og elektronisk overvåkning av sjåførens hjertefrekvens under løp har senere blitt brukt i utviklingen av hjertemonitorering på sykehus. Utstillingen demonstrerte hvordan innovasjon ikke begrenser seg til å finne nye teknologiske løsninger på et spesifikt problem, men også om å se hvordan eksisterende løsninger og forståelser kan få ny mening i nye sammenhenger.

Andre ganger er det de kritiske spørsmålene fra andre med andre ståsted som faktisk leder til innovasjon.

Nødvendig og truende

Men hva vet vi om innovasjon over faglige, organisatoriske og sosiale grenser? Det finnes en del studier om hvordan ulike fag utvikler egne fagspråk og forståelser som gjør at tverrfaglig samarbeid om innovasjon blir utfordrende, ganske enkelt fordi man forstår samme situasjon ulikt.

I tillegg kan tverrfaglighet virke truende på den enkeltes faglige integritet og opplevelse av profesjonalitet i arbeidet. Til tross for det er tverrfaglighet ofte en dyd av nødvendighet, fordi man trenger flere faggrupper til å løse oppgaven man står overfor. Andre ganger er det de kritiske spørsmålene fra andre med andre ståsted som faktisk leder til innovasjon.

For å forstå hvordan plogene skal utformes, behøves de innsikt hvordan bønder i ulike regioner pløyer og lever.

God eksempler

Figgjo AS (porselensfabrikk) og Kverneland Klepp (plogfabrikk) er to eksempler på tradisjonsrike, lokale bedrifter med internasjonal suksess. De utvikler begge innovative løsninger på tvers av både faglige, organisatoriske og geografiske grenser. Figgjo jobber i stor grad tverrfaglig i produktutviklingen. Ved å utfordre hverandres løsninger på tvers av fag og oppgaver, utvikles innsikt i hvordan andre ser situasjonen.

Forskning viser at det viktigste med tverrfagligheten ikke bare er å løse den enkelte oppgaven, men å se oppgavene gjennom andres briller. Ved å kombinere andres oppfatninger av en situasjon eller løsning med ens egne forståelser, kan deltakerne komme frem til løsninger som de alene ikke ser. Kvernelands spisskompetanse ligger i herding av stål. For å forstå hvordan plogene skal utformes, behøves de innsikt hvordan bønder i ulike regioner pløyer og lever.

Både Figgjo og Kverneland samarbeider tett, men ofte uformelt, med kunder, både lokalt og globalt. Ikke for direkte markedstesting, men for å forstå hvilken virkelighet de nye produktene skal inngå i.

En nylig kime til lokal og global innovasjon over sektorielle grenser er Pumps & Pipes-prosjektet der spesialister fra olje- og gass-industrien og sykehussektoren har begynt å samarbeide om strømningsmodeller. Dette viser at løsninger funnet på ett område kan bidra til nye løsninger på et annet område, langt utenfor det de egentlig ble utviklet for.

Næringsgrunnlaget på Vestlandet vært preget at det man kaller mangsysleri.

Rogalands kompetanse

Er vi i vår region spesielt dyktige på å utvikle innovasjoner på tvers av grenser? Muligens. Det er i hvert fall historiske trekk ved jærkulturen, som del av en vestlandsk arbeiderkultur, som tyder på at man tradisjonelt sett har hatt lettere for å involvere andre i innovasjonsarbeidet på tvers av grenser.

– For det første har næringsgrunnlaget på Vestlandet vært preget at det man kaller mangsysleri. På grunn av små gårder og kummerlige forhold måtte bøndene ofte drive med både jordbruk, fiske, handel og håndverk. Dette gav dem mye erfaring og innsikt i ulike fag og yrker, og gjorde det lett å trekke andre uformelt inn i diskusjoner om løsninger.

– For det andre var regionen preget av lekmannsbevegelsen, der nøysomhet, gudfryktighet og arbeidsomhet var noe som forente både bedriftseiere og arbeidere i bedehusreising og misjonsarbeid. Maktforskjellene mellom folk på Vestlandet ble dermed mindre.

– For det tredje var folk i jærregionen kjent som entreprenører med stor utferdstrang. De utviklet sin kunnskap gjennom kontakt med utlandet og tok teknologisk innsikt med seg hjem.

Eksempler på slike grenseoverskridende innovasjoner er «oljeturnus» i helsesektoren og integrerte operasjoner i kommunal sektor.

Potensialet i olje og gass

Faglig kompetanse, andres aktive involvering og kort maktavstand mellom deltakerne i innovasjonsarbeid er noe som kjennetegner mange jærbedrifter også i dag. Vår olje og gass-relaterte industri kan bli svært viktig for fremtidig innovasjon på andre fagfelt spesielt to måter:

– For det første vil mange av de teknologiske løsningene man har utviklet for olje og gass-sektoren kunne gi grunnlaget for utviklingen av nye løsninger i andre sektorer. Likeledes ulike måter å organisere arbeidet på.

– For det andre ligger det et potensial i at tidligere ansatte i olje og gass-industrien kan ha et «nytt blikk» på hvordan man nå løser ulike oppgaver i andre sektorer. Eksempler på slike grenseoverskridende innovasjoner er «oljeturnus» i helsesektoren og integrerte operasjoner i kommunal sektor.

Slik som innovasjoner har hatt sitt utspring i det britiske Formel-1-prosjektet, kan kunnskap og løsninger fra olje og gass-industrien være grunnlaget for omstilling av vår region, på tvers av faglige og sektorielle grenser.

Mye kan skje om man låner andres briller.

Denne kronikken er skrevet i samband med Forskningsdagene 2016, hvor temaet er «Grenser».

Les også

 1. Bryne-ventil vant innovasjonspris på ONS

 2. Innovasjon: Vi gjør oss selv fattige

 3. Bedriftene velger kostnadskutt framfor innovasjon

 4. Ingen omstilling eller innovasjon uten kreativ kompetanse

Publisert:
 1. Teknologi
 2. Formel 1
 3. Figgjo AS
 4. Kverneland Group
 5. Innovasjon

Mest lest akkurat nå

 1. Korvetten AS begjært konkurs

 2. 38-åring tiltalt for vold mot gutt etter ring-på-spring

 3. Klar oppfordring fra de voksne: Ta russetiden tilbake!

 4. Fikk sparken i Dalane Kraft etter at han varslet NVE om et sikkerhetsproblem

 5. Politiet rykket ut til slåsskamp på Klepp

 6. Kan du stole på strømmåleren din?