Varsler og sykepleier Linda S. Krüger: Jeg lar meg ikke kneble!

DEBATT: Tiden da vi «bare tok til takke» med helsevesenet, er over. Jeg er glad for at min varsling om forhold som er uverdige og uforsvarlige har nådd ut til hele Norge.

«Et par varme hender er ikke nok. Det trengs både hender og kompetanse», skriver Linda Susanne Krüger, som har varslet Fylkesmannen om det hun mener er kritisk underbemanning av sykepleierkompetanse ved et sykehjem i Stavanger. Foto: Shutterstock/Scanpix

Debattinnlegg

 • Linda Susanne Krüger
  Linda Susanne Krüger
  Sykepleier, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Jeg er nå innkalt til «kartleggingsmøte» med Stavanger kommune, man vil finne ut om det har blitt prøvd gjengjeldelse etter varsling. Bra? Absolutt – hvis man ikke hadde avkrevd meg på full konfidensialitet i det møte. Hva er det man ikke vil skal komme ut? Jeg kan selvsagt ikke la meg kneble slik.

Hva gjør du da som ansatt? Gir opp?

Flere avvik

For tre uker siden sendte jeg en formell klage til Fylkesmannen i Rogaland, der jeg ber om at man oppretter tilsyn ved min arbeidsplass, et av de kommunale sykehjemmene i Stavanger. Jeg begynte i stillingen som sykepleier på natt i november i fjor. Det gikk et par uker, og så skrev jeg mitt første avvik. I månedene siden har jeg skrevet avvik både i pasientjournaler og i kommunens avvikssystem. Jeg har dokumentert mangelfull pleie, omsorg og behandling.

Etter avvikene jeg har skrevet har det blitt avholdt ett møte mellom meg om mine ledere, med følgende sitater som resultat: «Vi hører hva du sier, men vi er ikke enig», «du som gammel avdelingssykepleier burde jo vite det ikke er så lett å få tak i folk», «du kan skrive så mange avvik du vil, men de behandles i virksomheten og stopper her». Hva gjør du da som ansatt? Gir opp?

For meg er ikke det et alternativ. Når bemanningen ikke er forsvarlig så sier jeg fra. Det gjorde jeg enda en gang rett før påsken. Jeg ga beskjed før min arbeidshelg at jeg ikke ville gå sammen med ufaglært og uerfarent personell, at jeg ikke kunne forsvare det faglig og at jeg ikke ville ha det ansvaret som sykepleier. Helgen ble likevel bemannet med ufaglært personell og da var begeret mitt fullt.

Som varsler blir du oppfattet som kritisk, vanskelig og illojal.

Innser ikke virkeligheten

Derfor min klage til Fylkesmannen. Systemet er ikke der for systemet sin del! Systemet er der for å ivareta pasientene. Lederne er ikke der for egen del, de er der for å legge til rette for at ansatte i driften skal kunne gi den aller beste pleien, omsorgen og behandlingen. Jeg er trett på en ledelseskultur som legitimerer at ufaglært personell kan erstatte sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Jeg er trett på at man skylder på at det ikke er nok søkere på stillingene og at man jo må ansette noen. Jeg er trett på å se på at faglærte blir tilsidesatt når vaktene skal dekkes, fordi ufaglært personell er billigere. Og jeg er så inderlig trett på at det politiske flertallet i Stavanger ikke kan åpne øynene og innse virkeligheten for det den er.

Som varsler blir du oppfattet som kritisk, vanskelig og illojal. Etter min varsling så har jeg blitt nektet å bytte vakt med en kollega og jeg har blitt prøvd «fratatt arbeidsplikten min», fordi man mente jeg ikke kunne ha det sykepleiefaglige ansvaret alene. Jeg hadde angivelig ikke de legemiddelfaglige kunnskapene som trengtes. Når jeg likevel etter hvert fikk lov til å jobbe mine vakter i påsken, så var det etter at jeg møtte sammen med jurist fra mitt fagforbund, og fikk skalert ned trusselen om suspensjon til at man ba meg om å komme inn og få «opplæring» i legemiddelhåndtering av virksomhetsleder.

Et par varme hender er ikke nok. Det trengs både hender og kompetanse.

Nødvendig kompetanse

En sykepleier har en unik kompetanse. Vi ser, lytter, observerer, undersøker, behandler, hjelper, støtter, trøster, motiverer.  Vi er der for å ivareta dine fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Vi gir medisiner samtidig som vi ser hvordan pasienten klarer å håndtere tabletten fra hånd til munn, vi tar av støttestrømpene men ser samtidig på hvordan huden ser ut, hvordan pasientene klarer å samarbeide, om beina er mer eller mindre hovne enn dagen før. Vi veileder i matsituasjon, vi hjelper når du skal forflytte deg fra sengen til stolen, vi setter sammen en pleieplan som skal hjelpe oss å ivareta deg på en best mulig måte. Vi steller deg når du lever, når du er døende og når du har gått videre. Vi snakker med pårørende, vi rådfører oss med hverandre og med legene, vi syr sammen et tilbud som skal gi pasienten det beste grunnlag for å mestre sin livssituasjon.

Vi kan ikke erstattes av hvem som helst. Et par varme hender er ikke nok. Det trengs både hender og kompetanse. Det trengs evne til å se, ta inn over seg situasjonen, vurdere, konkludere og evaluere. Det er en grunn til at vi går minimum tre år på høyskole eller universitet, mange av oss spesialiserer oss og plutselig har vi en fem-årig utdannelse.

Les også

Flere timer pr. vakt brukes til å dokumentere at de gamle er så syke som de er. Ellers får sykehjemmet enda mindre penger.

At hovedverneombudet i kommunen hører svært lite om noen avvik i virksomhetene, er betenkelig. Vi har åpenbart en lang vei å gå.

Lang vei å gå

Vi kan ikke lukke øynene for den utstrakte bruken av assistenter i kommunehelsetjenesten. Pasientene blir sykere og sykere fordi de er eldre og har flere diagnoser da de kommer inn i systemet. Som sykepleier nekter jeg å godta noe annet enn et opprør innen helsetjenesten! Og som medlem av norsk sykepleierforbund krever jeg at fagforbundet mitt og også andre forbund kommer MYE sterkere på banen når det gjelder varslingssaker. Vi er sårbare og til bry for arbeidsgiverne, som dessverre ikke ser på oss som varslere men som personalsaker, meg selv inkludert.

Til sist: At hovedverneombudet i kommunen hører svært lite om noen avvik i virksomhetene, er betenkelig. Vi har åpenbart en lang vei å gå.

Les også

 1. Frp vil ha nasjonalt senter for sykehjemsmat i Stavanger

 2. Middelthon sr.: Useriøst av ordføreren

 3. Ordføreren bekymret etter møte med Blidensolansatte

 4. Arbeidstilsynet varsler Blidensol om tvangsmulkt

 5. Oppvask om varslere

Publisert:
 1. Varsling
 2. Statsforvalteren i Rogaland
 3. Stavanger
 4. Stavanger kommune
 5. Sykehjem

Mest lest akkurat nå

 1. FHI: Andre vaksinedose kan fremskyndes med to uker

 2. Stort amerikansk band bruker Kjerag som hovedmotiv på nytt album

 3. Dette skjer i OL torsdag: Stappfullt av norske høydepunkt

 4. – Tar du ansvaret om jeg dør, spurte den russiske stjernen dommeren. Nå blir det endringer

 5. At noen skriver noe på internett, betyr ikke at det er sant

 6. – Er det rettferdig at kommunen krever over 23.000 i eiendomsskatt?