Velferd og Oljefondet

DEBATT: Debatten om bruk av midlene i Oljefondet er langt fra slutt. Det politisk korrekte er at selve fondet ikke skal røres, kun avkastningen begrenset av handlingsregelen.

«Det fins mange mulige tiltak for å bygge ut infrastruktur. Mest nærliggende er veger, jernbane og infrastruktur for datatrafikk», skriver Ivar Sætre.

Debattinnlegg

  • Ivar Sætre
    Ivar Sætre
    Sivilingeniør, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Aftenbladet hadde 26.1.18 en «Utfordring til økonomene». Utfordringen er ikke tatt. Poenget var at hele Oljefondet er fordringer på utenlandske tjenester. Midlene er skapt ved bytte av olje og gass mot fremmed valuta. For Norge kan realisering kun skje ved kjøp av varer og tjenester i utlandet, og bruk av fremmed valuta.

Norge bruker i 2019 rundt 250 milliarder kroner fra Oljefondet over statsbudsjettet. Oljeindustrien bruker i tillegg 100-200 milliarder til drift og investeringer i Norge. Totalt går det 80-85.000 kroner til hver innbygger. Det tilsvarer rundt 300.000 kroner til hver familie, noe som kan betraktes som en skattefri inntekt.

Det fins ingen konkrete prosjekt oljepengene brukes på. Midlene spres til befolkningen, og bidrar til høyere levestandard. Men pengene må til sist brukes utenlands. Det ses lettest i mange butikker, hvor det ofte er vanskelig å finne en vare produsert i Norge.

Norge må produsere varer

Er det slik vi ønsker et fremtidig Norge? Mange varer kunne vært produsert i Norge, og ført til et mer balansert næringsliv. To faktorer ting hindrer dette:

  • Lønnsnivået i Norge er mye høyere enn land vi kan sammenligne oss med.
  • En uforholdsmessig stor del av verdiskapende virksomhet skjer direkte eller indirekte i petroleumsvirksomheten.

En følge av dette er at tallet på ansatte i offentlig virksomhet i Norge er relativt langt høyere enn i andre land. Det norske statsbudsjettet er høyere enn det svenske, selv om folketallet er rundt halvparten.

Kan ubalansen endres? Det vil ta tid, men det er ikke for sent. Her er to faktorer:

  • Bruk oljepengene direkte til utbygging av infrastruktur.
  • Start en planmessig reduksjon av det norske lønnsnivået.

Det fins mange mulige tiltak for å bygge ut infrastruktur. Mest nærliggende er veger, jernbane og infrastruktur for datatrafikk. Mange mener dette vil føre til inflasjon. Det kan unngås om mye av utbyggingen gjøres av utenlandske firma, noe som nok er vanskelig å svelge for mange. Resultatet av god infrastruktur, uten avgifter, vil imidlertid bli at norske bedrifters konkurransekraft øker.

Etisk riktig

Å redusere det norske lønnsnivået er mye vanskeligere, men nødvendig om norsk velferd skal baseres på norsk verdiskaping. Lønn og skatter bør reduseres i takt med lavere avgifter. Dernest må offentlige tjenester effektiviseres og reduseres til et nivå som tilsvarer skatteinntektene. Det vil kanskje innebære at en større del av velferden må overlates til den enkelte, direkte eller som en betalt tjeneste.

På sikt må den norske velferdstaten betales av innenlandsk verdiskaping, supplert med en balansert utenrikshandel. Det er også etisk riktig.

Publisert: