Gjenværende hermetikkfabrikker i byen vernes

DEBATT: Mandag vernet bystyret i Stavanger byens gjenværende hermetikkfabrikker. Byen valgte å hedre industrien og menneskene som stod bak Stavangers største industrieventyr. I fremtiden vil byggene være vitner om fortiden som var med på å forme oss.

«I de siste årene har flere av de gamle hermetikkfabrikkene igjen kommet til heder og verdighet», skriver rådgiver/røyker Erik Rønning Bersagel fra Norsk Hermetikkmuseum.

Debattinnlegg

 • Erik Rønning Bergsagel
  Rådgiver/røyker ved Norsk hermetikkmuseum
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Hermetikkeventyret hadde eventyrets glans over seg. Fra en beskjeden start i Øvre Strandgate 38 i 1873, til byens dominerende næring 40 år senere. I nesten 100 år var norske sardiner byens viktigste eksportprodukt. Da Stavanger ble industrialisert tidlig på 1900-tallet var hermetikkindustrien byens dominerende næring. I 100 år sto fabrikkpipene som en skog i Stavanger, og de fleste fabrikkpipene tilhørte hermetikkfabrikker. Mellom pipene levde folk sine liv dominert av brislingens lune i Ryfylkefjordene. Byen og industrien var ett, var det brisling i fjorden, var det arbeid for folk i byen.

Hermetikken var drivkraften i Stavangers næringsliv og byens mest omfattende næring. De norske sardinene ble eksportert fra Stavanger til de fleste land i verden, og satte byen på verdenskartet som hermetikkhovedstaden.

I mange år har Stavanger glemt sin industriarv, de fleste hermetikkfabrikkene er borte.

90 prosent ble eksportert

I 1915 ble det eksportert utrolige 35.000 tonn hermetikk over Stavanger havn. Regnet om i standard sardinesker på 106 gram, tilsvarte det 350.000.000 hermetikkbokser. I 1916 jobbet 72 prosent av industriarbeiderne i Stavanger med hermetikk, enten på en av byens cirka 70 hermetikkfabrikker, eller i støttenæringene. Typiske støttenæringer var blikktrykkerier, trykkerier, kassefabrikker, maskinverksteder. Flere importfirma drev med import av olivenolje, tomatpure eller blikk for hermetikkindustrien. 90 prosent av produksjonen i hermetikkindustrien ble eksportert. I mellomkrigstiden sto hermetikkindustrien i snitt for 30 prosent av verdien av norsk fiskerieksport.

Les også

Verneprisen i boks for Hermetikken

I mange år har Stavanger glemt sin industriarv, de fleste hermetikkfabrikkene er borte. Stavanger Øst var i sin tid Norges største sammenhengende industriområde, og ble utviklet etter hermetikkindustrien sine behov. Her ligger enda de fleste av de gamle hermetikkfabrikkene, men få av disse hermetikkfabrikker har blitt vernet, mange har blitt revet, og i dag er det bare noen få fabrikkpiper igjen.

Endret seg sommeren 2014

Byen har gått videre. De gamle fabrikkene som en gang brakte byen ære, ble liggende som noe gammelt som kunne rives. Hermetikkfabrikkene ble sett på som noe gammelt og avleggs som tilhørte fortiden, der foreldre og besteforeldre kjempet for å overleve. Dette synet ble endret sommeren 2014 da Riksantikvaren satte foten ned. Riksantikvaren fremhevet Stavanger sitt nasjonale ansvar for Norges hermetikkhistorie, og påpekte at forvaltningen av de gamle hermetikkfabrikkene ikke var god nok. Riksantikvaren påla Stavanger å lage en helhetlig plan over byens resterende hermetikkfabrikker før flere rivningstillatelser ble gitt.

Sommeren 2015 startet byantikvaren en omfattende kartlegging av hermetikkbygninger i Stavanger. Kartleggingen fant 96 bygninger som hadde huset hermetikkfabrikker, av disse var 23 bevarte, 16 bygg knyttet til hermetikkproduksjon var igjen, fem hermetikkbygg var vesentlig endret og 52 var borte.

Vitner om eventyret

I de siste årene har flere av de gamle hermetikkfabrikkene igjen kommet til heder og verdighet. Går en tur i Nedre Banegate, kan en få inntrykk av hermetikkens betydning, her ligger gamle hermetikkfabrikker på rekke og rad. De gamle murfasadene vitner om det eventyret hermetikkindustrien var for Stavanger, om folkene som jobbet i byggene og om sardinene som ble spredt ut over hele verden.

Les også

Blir hermetikk-gata nye Gamle Stavanger?

Les også

I New York settes hermetikkboksen med kamskjell rett på restaurantbordet.

Les også

Da hermetikkfabrikkene innskrenket etter første verdenskrig, satt Stavanger tilbake med en stor underklasse

Les også

Sterkere vern av gamle fabrikker

Les også

Barna digger den nye Hermetikkparken på Storhaug


Les også

 1. Slik blir nye Grafisk Museum

Publisert:
 1. Debatt
 2. Riksantikvaren

Mest lest akkurat nå

 1. Nekter å fjerne hekk, kan få bot på 1000 kroner dagen

 2. Stor vannlekkasje på Storhaug – flere oversvømte kjellere

 3. 200 år gammelt hus i Stavanger ble arkitektkontor: – Det var ikke kjærlighet ved første blikk

 4. Da demensen tok ordene fra Atle, sluttet mange å snakke til ham. – Jeg opplevde at folk krysset veien for å unngå oss

 5. Mann funnet i veibanen ved Bryne - siktes for promillekjøring

 6. Hun slet med stress. Elleve tegn på at du bør roe ned.