Naboer er maktesløse mot profesjonell utbygger

BYUTVIKLING: I 2019 ga kommunen tillatelse til byggingen av luksusleiligheter i et boligfelt i Snorres gate på Madla, på tross av omfattende protester fra bydelsutvalg og naboer. Nå er byggingen startet, og vi naboer sitter igjen med en følelse av å bli overkjørt av både utbyggere og Stavanger kommune.

Byggingen av luksusleiligheter i et nabolag på Madla skaper uro og bekymring blant naboene.
  • Arve Tjensvoll
    På vegne av flere huseiere i Snorres gate i Hafrsfjord
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Behandlingen av denne saken må sies å rokke ved rettssikkerheten til naboer med tanke på kommunens og utbyggers «maktarroganse», både i behandling av planarbeid, byggesak og nå ved grunnarbeidet.

Vi naboer sitter igjen med to fundamentale spørsmål:
1. Hva er konsekvensene når en utbygger gjør noe annet enn godkjent plan og byggetillatelse?
2. Hvem skal administrasjonen representere i Plan og byggesaker? Utbygger, naboene eller plan- og bygningsloven?

Er det fritt frem?

På det første spørsmålet sitter naboene igjen med ett inntrykk av at så lenge en plan er godkjent, er det fritt frem for utbygger, også når planen er godkjent på feil premisser. Det kan virke som om politikerne blir ledet bak lyset og administrasjonen lever sitt eget liv.

De mest graverende eksempel på dette er at den ene nye blokken blir satt nærmere tomtegrensen til naboene enn både utbyggers søknad og nabovarsel viste. Under behandling har utbygger brukt utdatert/feilaktig kartgrunnlag, og forsikringen om at ny bebyggelse følger bestemmelse om 4 meter minsteavstand til nabogrense, blir oversett når entreprenøren planerer og klargjør for støping.

Eier av Snorres gate 40 kontakter byggesaksavdelingen i kommunen. Tilbakemeldingen er kort oppsummert at planen er godkjent og får ingen kommentar til sakens kjerne, nemlig at plan og byggesak er godkjent på feil grunnlag.

Utbygger tar også ut mer masse enn søkt om – og på tidspunkt som skaper utrygge trafikksituasjoner for barn i området.

Altfor mye anleggstrafikk

Det ble hevdet at 3000 m³ masse skulle fjernes, ved 30 lass per dag i 10 dager, mellom klokka 0900 og 1400 for å skåne skoleelever. Faktum er at massetransport har pågått i snart 2 måneder. Anleggsarbeiderne anslår at de har kjørt bort mellom 6000 og 9000 kubikkmeter masse. Kjøringen har pågått kontinuerlig fra klokka 07.00 til 15.00. Byggesaksavdelingen blir informert, men gjør ingenting. Planen er jo godkjent.

Utbygger hevdet at prosjektet lett kunne utføres i tett nabolag og at kun skulle arbeides på egen tomt, men utbygger tar seg til rette på naboeiendommer. Utbygger ville sprenge så nær en privat vei at denne ikke kunne brukes, selv om den er eneste tilkomst til seks hus. Utbygger graver så ut deler av grunn på naboeiendom med følgeskader og hevder å ha kommunens støtte, uten saklig grunnlag eller at lovpålagte prosesser er fulgt.

I planprosessen signerte 114 av de nærmeste naboene under på et opprop mot prosjektet. Politikerne i Madla Bydelsutvalg delte bekymringen og vedtok enstemmig at det varslede leilighetsprosjektet er altfor stort og massivt, midt i villabebyggelsen. Det ble også uttrykt uro for den massive trafikkøkningen et slikt prosjekt vil føre til.

Vi blir ikke hørt

I spørsmålet om hvem kommuneadministrasjonen representerer i plan- og byggesaker, trodde vi det var å sikre at utbygger rettet seg etter plan- og lovverket og ta på alvor bekymringer fra både naboer og kommunedels-politikere.

I stedet opplever vi at våre kritiske spørsmål til feil og varsler om at utbygger tar seg til rette, blir støttet av administrasjonen, mens våre rettigheter som berørte naboer blir neglisjert. Som naboer føler vi oss rådløse og rettsløse når Stavanger kommune ikke trer støttende til, og blant annet tillater at en 10 meter høy betongvegg bygges kun 3 meter fra grensen til Snorres gate 40, uten at eieren har fått være del i en ryddig og åpen prosess i forkant. Nabovarselet i forkant sa 4 meter. Vi ber kommunen følge opp utbygger bedre og sørge for at de holder seg innenfor det som er godkjent.


Det ble hevdet at 3000 m³ masse skulle fjernes i løpet av 10 dager, mens barna var på skolen. Faktum er at massetransport har pågått i snart 2 måneder, fra klokka 07.00 til 15.00.
Publisert: