Vindkraftutbygging på land trenger pause

DEBATT: Skal vi ødelegge norsk natur bør vi ha en veldig god grunn.

«Mastene kan fjernes, men sårene i landskapet vil bestå til neste istid», skriver Andres S. Hatløy, Linda Nilsen Ask, Narve E. Endresen og Arne Storhaug.
 • Andres S. Hatløy
  Kandidat, Høyre, Stavanger kommunestyre
 • Linda Nilsen Ask
  Kandidat, Stavanger kommunestyre, Høyre
 • Narve E. Endresen
  Kandidat, Stavanger kommunestyre, Høyre
 • Arne Storhaug
  Kandidat, Stavanger kommunestyre, Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I det siste har vindmøller til lands blitt større, billigere og mer effektive. På Vestlandet har vi mye vind, snaufjell og relativt kort avstand til nødvendig infrastruktur (el-nett, veier, el-kabler til Europa).

Bra for enhver pris?

Sammen med en gunstig skattemodell for vindkraft sørger dette for god lønnsomhet i Norge selv uten grønne sertifikater. Det er selvsagt bra at fornybar energi blir produsert, men er det bra for enhver pris?
Stavanger Aftenblad sin glimrende artikkel-serie om vindkraft har tydelig demonstrert den voksende motstanden mot vindkraft på land. Motstanden skyldes både synlig og hørbar støy fra monstermøller, båndlegging av store areal, ødelegging av natur pga. veibygging, grøfter og fundamentering og få langvarige positive ringvirkninger lokalt.

Mange tar til orde for en revideringen av måten konsesjonssøknader blir behandlet, verdien av turisme, urørt natur og artsmangfold er ikke med i kost-nytte-beregningene. Samtidig bygges det stadig ut flere vindparker fordi parker som bygges ut før 2022 blir subsidiert med grønne sertifikater til 2026 (i form av gunstige avskrivningsregler).

Presser på

Vindkraftinvestorene presser derfor på for å få tildelt nye konsesjoner, men mange lokale krefter og organisasjoner prøver å få stanset videre utbygging. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skal derfor på oppdrag fra Stortinget gjøre ferdig et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 1. april i år. Dette vil så bli lagt ut til høring av Olje- og energidepartementet.

Hvorfor sitter de såkalte grønne partiene og mange miljøvernorganisasjoner så veldig stille i båten mens norsk natur raseres for evig og alltid?

Vindkraftselskap betaler bare vanlig selskapsskatt på 22 prosent, mens vannkraftselskap i tillegg betaler 37 prosent i grunnrenteskatt. En grunnrenteskatt er en ekstra skatt som pålegges næringer som tjener på å bruke fellesskapets ressurser. Olje- og gassindustrien har av samme grunn en ekstra særskatt på 56 prosent.

Vannkraftselskap betaler pliktig eiendomsskatt til vertskommunen og i tillegg naturressursskatt til kommunen og fylkeskommunen pluss konsesjonsavgifter og konsesjonskraft (billig kraft til selvkost til vertskommunen). Vindkraft betaler ingenting av dette, heller ikke arealavgift som for oljesektoren.

Stor profitt

Det gunstige skattenivået har gitt stor profitt til noen få, norske investorer, men flest utenlandske, er dette riktig forvaltning av norske naturressurser? Hvorfor skal det være mindre gunstig å oppgradere eksisterende vannkraftverk enn å bygge ut vindparker?

Hvis vi ønsker havvind fremfor landvind på grunn av mindre skadevirkninger, så kan skattesystemet favorisere dette på samme som vi har gjort med bilavgiftene.

Hva om landvind blir utkonkurrert av havvind om ti år? Hva vil da våre barn og barnebarn tenke om dem som ga ut konsesjoner til vindkraft på land i et rekordtempo? Mastene kan fjernes, men sårene i landskapet vil bestå til neste istid.

Vi mener derfor at det må innføres en pause i tildelingen av nye konsesjoner til vindkraft på land til en nasjonal ramme er vedtatt, skattesystemet justert og prosessen for konsesjonstildelinger er revidert.

Dette vedtok Rogaland Høyre i februar og i det siste har heldigvis flere partier vedtatt lignende resolusjoner og programformuleringer. Hvorfor sitter de såkalte, grønne partiene og mange miljøvernorganisasjoner så veldig stille i båten mens norsk natur raseres for evig og alltid? Norge har kraftoverskudd i dag og fremover, vi har tid og råd til å ta en pause i utbygging av vindkraft til lands.

Publisert: