• «’Tæring etter næring’ kan ikke bare gjelde pengebruken, det må også gjelde uttaket av naturressurser og klimautslipp», skriver Thomas Laudal. Scanpix

Et grønt økonomisk alternativ

DEBATT: Miljøpartiet de grønne (MDG) er det eneste politiske partiet i Norge med et program som slår fast at økonomien skal underordnes økologiske prinsipper.