Olaug Bollestad svikter kultur­landskapet

NATURVERN: Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) forsvarer den norske skogpolitikken i sitt tilsvar til Gry Hammer og Gert Nygårdshaug. Jeg lar skogdiskusjonen ligge i denne omgang, selv om det for meg virker som at Bollestad skriver om alt annet enn de 2,4 prosentene gammelskog, som Hammer og Nygårdshaug siktet til i sin kronikk.

Debattinnlegg

 • Gunvar Mikkelsen
  Gunvar Mikkelsen
  Biolog
Publisert: Publisert:

Hammer og Nygårdshaug fremhever videre i sin kronikk at byer og tettsteders ekspansjon går hardt utover naturen. Den mye omtalte omkjøringsveien på Karmøy er et eksempel på en slik ødeleggende, og i dette tilfellet også helt unødvendig ekspansjon.

Bollestads Mat- og landbruksdepartement (MLD) kom i mars med sin uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Selv om det planlagte prosjektet vil være svært ødeleggende for det lokale kulturlandskapet og for truede fuglearter som hører til der, støttet ikke MLD innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland.

Flott kystlynghei

MLD begrunnet sitt syn med at landbruksinteressene ikke blir berørt i tilstrekkelig grad på den strekningen der Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet mener at det må bygges en miljøtunnel for å ivareta et viktig kulturlandskap med store naturverdier.

Bollestads departement går mot en faglig velbegrunnet innsigelse som blir fremsatt for å ta vare på kystlynghei av svært høy kvalitet. Dette er en naturtype som attpåtil er sterkt truet og utvalgt etter naturmangfoldloven, og som har blitt til gjennom hundrevis av år med sauehold, og som også fortsatt er avhengig av skjøtsel fra lokale bønder. Å ikke ville ta vare på dette området viser tydelig hvor liten verdi kulturlandskap og biologisk mangfold har for Bollestad og hennes departement.

Truede fuglearter

MLD kunne også – slik både Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har gjort – gått til frontalangrep på veiplanens sørligste del, som går gjennom et veletablert landbruksområde, og som også er et viktig leveområde for truede fuglearter som vipe, sanglerke og storspove. Her nøyer imidlertid MLD seg med å konstatere følgende: «Når det gjelder de øvrige spørsmål som er reist i saken, slutter vi oss til analysene som viser at det valgte alternativ 1 er dårligere for jordvern og landbruksdrift enn alternativ 2 ville vært.» Alternativ 2 vil her si at sørligste del av veien kuttes ut.

Selv om Karmøy KrF lenge har ivret for omkjøringsveien, hadde jeg forventet mer av Bollestad og hennes departement i en tid der alle gode krefter må jobbe sammen for å ta vare på både matjord, kulturlandskap og det tilhørende biologiske mangfoldet. Det hjelper som kjent ikke å snakke om jordvern og truet natur i festtaler, hvis det ikke viser igjen i praktisk politikk.

Det er nemlig nærmest utelukkende omkjøringsveien som plasserer Karmøy kommune øverst på verstinglisten hva gjelder omdisponering av matjord i 2019.

Publisert:
 1. Naturvern
 2. Jordvern
 3. Olaug Bollestad

Mest lest akkurat nå

 1. 15-åring knuste rekorden til Jakob Ingebrigtsen

 2. Flyttet seremoni til parkeringsplass ved Kiwi-butikk

 3. Selger fritidseiendom for 40 millioner kroner

 4. Hvor har det blitt av radaren på Lifjell?

 5. Statsministeren om ny E39 mellom Mandal og Kristiansand: - Bompengesatsene kan bli vurdert

 6. Bil med falske skilter stakk av fra politiet