Går digitaliseringen på bekostning av hjem-skole-samarbeidet?

DEBATT: Før innføringen av digitale enheter i grunnskolen var læringsarbeidet fysisk i skolesekken og prøver ble sendt hjem til underskriving. Spørsmålet er om denne digitaliseringen av skolehverdagen går (ufrivillig?) på bekostning av hjem-skole-samarbeidet.

«Hvordan kan vi balansere mellom foresattes behov for innsyn og elevens rett til å holde brukernavn og passord for seg selv i bruken av Chromebook» spør Marte Handal. Her elever ved Skeiene ungdomsskole høsten 2017. På første rad sitter Adrian Klungtveit og Bjørnar Vik.

Debattinnlegg

 • Marte Handal
  Marte Handal
  Stipendiat i lesevitenskap ved UiS, Faglærer i engelsk fagdidaktikk
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Stavanger Aftenblad omtalte i 2017 Sandnes-skolens innføring av Google Chromebook til alle grunnskolens elever som et digitalt sjumilssteg. I 2018 fikk alle elever fra 1. til 10. klasse i Sandnes utlevert hver sin Google Chromebook, og kommunen har dermed fulgt den digitale utviklingen som vi finner både regionalt og nasjonalt.

Mindre innsyn og medvirkning

Foresatte har i dag mindre innsyn og medvirkning i barnas læringsarbeid enn tidligere. Før innføringen av digitale enheter i grunnskolen var læringsarbeidet fysisk i skolesekken og prøver ble sendt hjem til underskriving. Spørsmålet er om denne digitaliseringen av skolehverdagen går (ufrivillig?) på bekostning av hjem-skole-samarbeidet. Læreplan for grunnskolen er tydelig på viktigheten av digitale ferdigheter og som lærerutdanner og foresatt er jeg positiv til den digitale satsingen i skolen. I debatter omkring denne digitaliseringen synes det likevel å være et perspektiv som mangler og det er utfordringene disse enhetene gir foresatte og dermed også hjem-skole- samarbeidet. Ifølge opplæringsloven skal skolen sørge for dette samarbeidet, som skal ha elevens faglige og sosiale utvikling i fokus. Med Google Chromebook har dette blitt en utfordring.

Signere regler

I engelsk fagdidaktikk ved UiS underviser jeg i temaet IKT i klasserommet. Vi ser da på teknologiens muligheter og utfordringer i skolen generelt og i engelskfaget spesielt. Elevenes kildekritiske evner og personvern er blant utfordringene som diskuteres. Dette har også Sandnes-skolen tatt på alvor. Før utleveringen av Google Chromebook i Sandnes måtte foresatte og elever (over 12 år) lese og signere regler for bruk av IKT/utlån av Chromebook. Reglene beskrev hva som var lov og ikke, i tillegg til informasjon om erstatningsansvar. Skjemaet beskriver pedagogisk: «Det meste er lov, men det er ikke lov til å dele eget brukernavn og passord med andre.»

Retningslinjer

Som foresatt til en elev i ungdomsskolen har jeg forsøkt å finne retningslinjer for foresattes tilgang til elevenes læringsarbeid på Chromebook. Det jeg som foresatt har tilgang til, er lesetilgang på ukeplaner og et ukentlig sammendrag om elevens kursaktivitet fra Google Classroom. Dette sammendraget sier noe om hva elevene har hatt i oppgaver og innlevering i løpet av uka. Det foresatte ikke har innsyn i er vurderingskriterier, resultat på vurderingssituasjoner eller de viktige tilbakemeldingene fra lærerne på vurderinger. Det vil i praksis si at hjemmet har liten mulighet til å medvirke til å fremme måloppnåelse, en medvirkning som framheves i læreplanens «Prinsipp for opplæringa».

Her kan det argumenteres med at foresatte kan få tilgang til læringsarbeidet på Chromebook ved bruk av elevens brukernavn og passord. Men er dette i tråd med reglene fra skolen og kommunen, som krever at eleven signerer på at «det er ikke lov til å dele eget brukernavn og passord med andre»? Hvordan kan vi balansere mellom foresattes behov for innsyn og elevens rett til å holde brukernavn og passord for seg selv i bruken av Chromebook. Hadde det vært en løsning å gi foresatte full lesetilgang til læringsarbeidet uten å måtte gå via barnas bruker? For å styrke samarbeidet mellom skole og hjemmet er det i hvertfall en problemstilling skolemyndighetene må reflektere over.

Les også

 1. Stanser muligheten for privat innlogging på Chromebook

 2. Trådløst i norske skoler, men franske skoler skal skru av

 3. Her er Google på vei inn i klasserommet, rektor er kritisk

Publisert:
 1. Debatt
 2. Skole
 3. Skole og utdanning
 4. Google

Mest lest akkurat nå

 1. – Etter å ha kranglet, fikk jeg med meg én test

 2. Lyse blir nedringt, men strøm-analytiker fraråder fastpris

 3. Ett skisenter åpner denne helgen - flere neste helg

 4. Drone stengte Stavanger lufthavn to ganger

 5. – Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn

 6. Plutselig forsvant han fra toppfotballen – nå gjør han overraskende comeback