Bygging i strid med reguleringsplanen på Hinna

DEBATT: Nå ligger plan 2710 om detaljregulering inne med en høyblokk i et område som er regulert til småhusbebyggelse på Gamleveien. Er dette starten på like ødeleggende bygging som har foregått i Solliveien?

Publisert: Publisert:

«Det synes som politikere stikker hodet i sanden eller snur seg bort og ikke ønsker å se i øynene at boligstrøk ødelegges fordi hovedoppgaven har blitt fortetting», skriver Trygve Øvrehus fra Hinna. Illustrasjonen viser Gamleveien 11. Foto: Illustrasjon/Plan 2710 gnr/bnr 17/248

Debattinnlegg

  • Trygve Øvrehus
    Hinna
  1. Leserne mener
Plan 2710 gnr/bnr 17/248 Gamleveien 11 | Stavanger kommune

Mange bygg har vært i strid med reguleringsplanen. Hvordan byggesaker har vært behandlet i kommunen og av politikere i dette området, er kritikkverdig. En utbygger har forsøplet området i årevis, og det ser enda ut som en søppelplass. Solliveien er til tider nesten ufremkommelig pga. mangelen på gjesteparkering. Fortau for å sikre at folk kan gå trygt blir utsatt.

Politikere godtar at utbyggere ødelegger var vanlige folk som bor i området.

Klar trend

Langs Markveien og mot Sørmarka er det rikfolk som har fått bygget svære, hvite funkishus i strid med reguleringsplaner. Det er en klar trend i området. Utbyggere og de med ressurser får dispensasjoner eller får omregulert tomter. Når vi snakket med flere i kommunen som jobber med byggesaker og lurte på hvorfor, fikk vi til svar at de kjenner vel noen politikere. Det var uventet å høre fra den kanten, men det bekrefter det folk har sagt lenge. Nå kan det også synes som politikere stikker hodet i sanden eller snur seg bort og ikke ønsker å se i øynene at boligstrøk ødelegges fordi hovedoppgaven har blitt fortetting.

Les også

Byutviklingsvalget 2019 – hvilket parti skal du IKKE stemme på?

Les også

Kommunen vil flytte Vaulen skole til Mariero

Det haster

Politikere godtar at utbyggere ødelegger var vanlige folk som bor i området. Nå er det godkjent bygging av tre leilighetsbygg i Nålestien, midt i et boligfelt. Utbyggere stikker av med store verdier, og de som bor i området, sitter igjen med redusert verdi på eiendommen og dårligere livskvalitet. Utviklingen vil føre til at flere eiendommer kjøpes av utbyggere og området raseres. En må jo ikke miste helt troa på at det finnes litt sunn fornuft i politiske parti, men det haster å finne de som er villig til å støtte opp og verne om fine grønne boområder med småhus. Det er enda tid til å stemme målrettet ved valget.

Nå har vi begynt å organisere oss for å kjempe mot den planløse fortettingen (men planlagt valg av politikere). Det var lett å få de første 100 underskrifter mot planene om blokk på Gamleveien. Neste steg er å komme ut til flere på sosiale medier. Bompengepartiet kan vi ikke stemme på, da de er for fortetting og mot vanlige folks meninger som vi så i partilederdebatten på NRK 27. august.

Naboer til utbyggere bør slippe å stå alene i kampen.

Ønsker å møte politikere

Forrige helg åpnet de nye valgbodene på Torget. Hadde lengre samtaler med Ap og Venstres ordførerkandidater Kari N. Nordtun og Jan E. Søndeland. De sa at det var viktig for dem å se på fortetting i områder samlet sett, og at de var i mot delregulering av enkelttomter, det samme sa de andre partiene. Jeg vet ikke om de taler usant eller mot bedre viten, for i praksis skjer det ofte.

Vi håper politikere vil møte oss slik at vi kan vise dem området og forklare konsekvensen av fortettingen. Vi må jobbe med Hinna bydelsutvalg, slik at vi blir kjent med planer som kommer på høring. Vi har takket ja til å møte Høyre for å få lagt frem vår sak. Vi skal snakke med alle partiene. Naboer til utbyggere bør slippe å stå alene i kampen. Ikke minst skal vi følge med hvilke partier som holder det de sier i valgkampen, og hvem som stemmer for fortetting og undergraver reguleringsplaner.

Konsekvensutredning trengs

Fortettingen fører med seg problemer som burde konsekvensutredes. Storhaug er skrekkeksemplet, men Hinna/Vaulen merker det godt. Fortettingen har ført til uholdbare forhold på Vaulen skole som er overfylt allerede. Nå ble data- og tekstilrommet nedlagt, for det trengtes til undervisning. Det er noe som ikke stemmer når en nylig bygger en stygg blokk uten noe grøntareal eller lekeareal langs bussveien på Mariero, fortsetter ukritisk fortetting/forsøpling over alt i et tempo som ingen greier å følge med på.

Hadde det ikke vært på tide å først konsentrere seg om bygging av ny skole på Vaulen, få på plass lekeplasser som mangler og lage en helhetlig plan, slik at vi slipper å se enkeltblokker som skjemmer ut området poppe opp langs bussveien og inne blant småhusbebyggelsen? Vi har Jåttåvågen hvor det er store områder hvor en kan bygge blokker og leilighetskomplekser og hvor en kan planlegge og bygge etter en helhetlig plan.

Publisert: