Velferd og verdiskaping

DEBATT: Eirik Faret Sakariassen og Heidi Bjerga (SV) fremstiller i Aftenbladet 20. mai Civita som en lobbyorganisasjon, som «prøver å overbevise den norske befolkingen om at Norge ikke har råd til å opprettholde velferden.» Dette er ikke riktig.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Lars Kolbeinstveit
    Rådgiver i Civita

Diskusjonene om velferdstiltak dreier seg som regel om hvordan velferdsordninger må ha langsiktig økonomisk bærekraft.

Målet med all økonomisk aktivitet er å skape velferd. Fundamentet som har gjort det mulig å bringe Norge fram til å bli et av verdens beste land å bo i, er stadig økende verdiskaping. Vi har utviklet et relativt godt system for å skape god fordeling mellom arbeid og kapital.

Trussel mot velferden

I siste nummer av Samfunnsøkonomen (nr. 2/20), viser Jørn Rattsø at manglende krav til effektivitet i offentlig sektor er en trussel mot velferden i Norge. Vi kan ikke bare fortsette å bevilge mer penger. Omstilling og bedre bruk av ressurser er også nødvendig. Likevel er vi nå inne i en krise som kan tilsi at større overføringer til kommunene er nødvendig. For kommunenes del utgjør koronakrisen utvilsomt utfordringer, men å peke på staten og kreve større overføringer kan heller ikke være eneste løsning.

Gjensidig avhengighet

Sakariassen og Bjerga sier det lønner seg å satse på fellesskapet. Det er mye sant i dette, men skal vi lykkes med å bevare et godt velferdssamfunn må vi også ta hensyn til økonomiske faktorer – inntekter og utgifter. Velferdsordninger bør gi incentiver til å stå i arbeid. Uten et effektivt og fritt næringsliv vil vi slite med å finansiere rause velferdsordninger. Omfordelingen og verdiskapingen er gjensidig avhengig av hverandre.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. – Et slag under beltestedet fra Høie

  2. Etter 19 år med dårlige vaner, har Ole Klemetsen fått nok. Nå starter han på et nytt prosjekt.

  3. Tina Bru sitt nye hus på Stokka må ligne på et uthus

  4. Lye-saken: Politiet tror de vil finne gutten på steinen

  5. Bytyqi-forhandlingene: – Tror og håper vi kan bli enige

  6. Petroleumstilsynet: Melkøya-brannen en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie

  1. Debatt