Om Aftenbladet på lederplass, og om å bevare seg til fant

DEBATT: Aftenbladets pussige lederartikkel 18. oktober 2021 har overskriften «Å bevare seg til fant». Overskriften og resten av innholdet tyder på en grunnleggende mangel på kunnskap om både bygningsvern og byutvikling.

Debattinnlegg

 • Endre Elvestad
  Endre Elvestad
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Trehusene i Spilderhauggata har ikke et enkelt vern, men de ligger innenfor grensene til trehusbyen, og kommunens retningslinjer forteller oss at: «Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.»

Blir byen fattigere om disse trehusene blir stående? Eller rikere om det bygges et mursteinshotell i det samme kvartalet?

Bydelens sjel

Trehusbyen består av trehus. At Frode Myrhol (FNB) mener at trehus innenfor deler av trehusbyen er et fremmedelement, kan neppe være et godt argument for at husene skal rives. At enkelte trehus ligger ved siden av eldre industribygg, kan heller ikke komme som en overraskelse. Mange trehus i østre bydel ligger ved siden av gamle industribygg. Det er det som gir bydelen sjel.

Aftenbladet ønsker en åpen, engasjert og saklig debatt. Hvis Aftenbladet ønsker det, bør man begynne med saklighet – og deretter bør avisa reflektere over noen småting, som trehus og byutvikling. Blir byen fattigere om disse trehusene blir stående? Eller rikere om det bygges et mursteinshotell i det samme kvartalet?

Verre enn Aftenbladets mangel på refleksjon er det at avisa setter spørsmålstegn ved de demokratiske prosessene som utformer byen. Utvalg for by- og samfunnsutvikling har all rett til å sende saken tilbake til utbyggeren, med håp om forbedringer. Kommuneplanen er heller ikke hogget i stein – slike planer er åpne for fortolkninger. Det er ikke bare utbygger, med støtte fra Aftenbladet, som skal bestemme hva som er en fornuftig byutvikling.

Ikke falleferdige

Disse trehusene som Aftenbladet mener er falleferdige, er ikke falleferdige. Jeg gikk en tur en formiddag og så på bygningene. De er nokså like alle andre trehus i trehusbyen, som stort sett ble bygget i siste halvdel av 1800-tallet. Aftenbladet bør forstå at verneverdien ikke er knyttet til hvert enkelt hus, men til et verneverdig, historisk bymiljø.

Aftenbladets lederartikkel er en forenklet og autoritær framstilling. Avisa klager på en demokratisk, kommunal saksbehandling, og gir ukritisk støtte til utbygger. Og stridens står ikke om to falleferdige trehus, men om bevaringsverdige nabolag.

Les også

 1. Vil rive trehus og bygge hotell på Storhaug – politikerne ber utbygger jekke ned prosjektet

 2. – Bevaring og fortetting – ja takk, begge deler

 3. – Slå ring om tre­hus­byen

 4. – Fortetting bare i småhusområdene gir ikke en bærekraftig byutvikling

 5. «Stavanger bør lage mer trehusby»

 6. Stavangers trehusby er en kulturhistorisk skatt. Er den truet av fortettingen?

Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Stavanger
 3. Stavanger Aftenblad
 4. Trehusbyen (Stavanger)

Mest lest akkurat nå

 1. Slutt etter 110 år: – Jeg synes det er vanskelig å miste jobben

 2. – Føles som et déjà vu

 3. Avlyste konserter, færre publikummere og stor usikkerhet

 4. Dette er de nye korona­tiltakene

 5. Dette betyr de nye tiltakene for idretten

 6. Åpner onsdag: Slik blir den nye brannstasjonen ved Motorveien