Elevene taper på regjeringens friskolepolitikk

DEBATT: Senterpartiet har latt seg forlede av Arbeiderpartiets ideologiske kamp mot private initiativer, det ser vi blant annet i regjeringens nye forslag til ny privatskolelov.

Det viktigste vi kan gi barn og unge er en god utdanning. Friskoler og skoleskipene har hjulpet unge gjennom skole og ut i arbeidslivet i mange år.
  • Tina Bru
    Stortingsrepresentant og nestleder i Høyre
  • Margret Hagerup
    Stortingsrepresentant (H)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siden 1950-tallet har skoleskipet Gann reist både utenlands og opp og ned langs Norskekysten. Like viktig som å frakte ferierende turister forbi sjø, kyst og skjær, har skoleskipene gjennom historien gitt unge som står utenfor skole eller arbeid en ny start til sjøs. De har gitt ungdommene tillit til og troen på seg selv, og mot til å ta en aktiv beslutning om hva de skal gjøre videre.

Gann reddes av formålsparagrafen

Ingen elever er like. Derfor kan alternative tilbud som skoleskipene og andre friskoler for enkelte elever være nøkkelen til motivasjon, mestring og læringsglede. Men Arbeiderpartiet vil begrense muligheten til å velge noe annet enn den offentlige A4-skolen. Regjeringens forslag til ny privatskolelov kan rett og slett bli spikeren i kisten for nye og utvidede alternative tilbud for elever landet over.

Regjeringens endringer vil antakelig ikke påvirke skoleskipet Ganns utdanningstilbud her i Stavanger, da den er godkjent med kristen formålsparagraf. Verre er det for det tilsvarende tilbudet som finnes i Agder. De er godkjent som yrkesfaglig friskole uten kristen formålsparagraf.

I det nye lovforslaget foreslår regjeringen at friskoler med yrkesfaglige utdanningsprogram og friskoler med særskilt profil som for eksempel realfag eller entreprenørskap, ikke lenger skal kunne opprette nye, utvide eller videreutvikle eksisterende tilbud. Med dette forslaget mister vi et viktig alternativ som løfter elever ut i lære og viktige yrker for fremtiden.

En viktig forskjell

Det er en stor forskjell på friskoler og privatskoler, selv om Arbeiderpartiet forsøker å skape et annet inntrykk. Staten tar 85 prosent av regningen for friskolene, skolene kan ikke ta utbytte og egenbetalingen er lav. Det sikrer at alle, uansett størrelsen på lommeboken, har mulighet til å velge annerledes.

For de ni prosentene av elevene i videregående som går på en friskole, er det et viktig tilbud. Høyres mål er en inkluderende, mangfoldig og god offentlig skole som ser hver enkelt elev. Samtidig mener vi det er positivt dersom det er noen aktører som ønsker å bidra med nye ideer og annen pedagogikk. Det gjør den offentlige skolen bedre, og det sikrer at flere elever får et tilbud som er riktig for dem.

Det viktigste vi kan gi barn og unge er en god utdanning. Friskoler og skoleskipene har hjulpet unge gjennom skole og ut i arbeidslivet i mange år. Når denne typer skoler ikke lenger vil kunne utvide, utvikle eller starte nye tilbud, er det først og fremst et tap for elevene.

Ingen elever er like. Derfor kan alternative tilbud som skoleskipene og andre friskoler for enkelte elever være nøkkelen til motivasjon, mestring og læringsglede.
Publisert: