La valget ligge hos kvinnen!

DEBATT: Venstre vil at beslutningen om å avslutte svangerskapet, så langt som mulig, skal ligge hos kvinnen. Derfor foreslår vi å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

  • Mette Vabø
    Leder, Rogaland Venstrekvinnelag
  • Mia Bruvik
    Nestleder, Rogaland Venstre
  • Susanna Aske Bredenbekk
    Leder, Rogaland Unge Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ikke alle kvinner kjenner på glede og forventning når de får en positiv graviditetstest. Det finnes like mange grunner til at å bære frem et barn blir umulig som det finnes kvinner som velger abort. Bare kvinnen selv kan vite hvilke beslutninger som er riktig i hennes livssituasjon, for hennes kropp.

Bedre tilgang på prevensjon og mer tilgjengelig kunnskap om kropp og seksualitet har bidratt til at historisk få kvinner velger å ta abort i Norge (9,1 per 1000 kvinner på landsbasis og kun 7,1 per 1000 kvinner i Rogaland i 2020). Likevel er retten til selvbestemt abort viktig. I land hvor kvinner nektes denne retten, foretas aborter likevel, men i skjul og på utrygt vis. Der er også abortratene ofte langt høyere.

I 2020 ble det gitt avslag til bare to av 394 kvinner som søkte om abort mellom uke 12 og uke 18.

Umyndiggjøring

I dag gjelder retten til selvbestemt abort fram til svangerskapets 12. uke i Norge. Etter dette, og fram til uke 18, må kvinnen søke en nemnd om hun ønsker å avslutte svangerskapet. Hun får altså ikke ta beslutningen selv. I de fleste tilfellene innvilger nemnda kvinnens søknad, og aborten kan gjennomføres.

I 2020 ble det gitt avslag til bare to av 394 kvinner som søkte om abort mellom uke 12 og uke 18.

Dette betyr at nemndas funksjon fram til uke 18 i dag er et byråkratisk hinder for et livsomvendende valg. Det er en umyndiggjøring av kvinner som kjenner sin kropp og sitt liv best. Det er en bekreftelse på at kvinnen har rett, men at hennes valg ikke teller før det er godkjent av andre. Det er grunnleggende feil. Venstre mener derfor at beslutningen bør ligge hos kvinnen fram til uke 18.

Bedre oppfølging

Vi har tillit til kvinner. Det må systemet også ha. Det betyr ikke at kvinner som vil avslutte svangerskapet ikke trenger støtte og hjelp. En abort kan være en lettelse, men også et vanskelig valg – muligens livets tyngste. Det er en smertefull kroppslig påkjenning, og for mange også psykisk.

Kvinner må få bedre oppfølging, enten aborten er selvvalgt eller spontan. Slik støtte og rådgivning må gis av kvalifiserte fagfolk, og på en måte som sikrer kvinnen reell selvbestemmelse. Fjerning av nemnder fram til uke 181 skal altså ikke bety at kvinnen står mer alene – tvert imot. Men avgjørelsen plasseres hos henne.

En utvidelse av retten til selvbestemt abort fram til uke 18 plasserer mer makt hos den enkelte kvinne. Venstre vil gi kvinner større frihet og reell selvbestemmelse.

Publisert: