Å skylde på oss for KrF sin tilbakegang blir feil

DEBATT: KrF kom under sperregrensen. Kan mediene skylde på andre? Nei.

«KrFs tilbakegang er etter min mening velgernes direkte respons på partiets egne valg i regjering og et demokrati i praksis», skriver Solveig Hodne Riska. Her KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Debattinnlegg

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Etter valget og KrFs tilbakegang har mediene pekt på andre partier som årsak til tilbakegangen. Stemmer dette? KrFs tilbakegang er etter min mening velgernes direkte respons på partiets egne valg i regjering og et demokrati i praksis. Regjeringssamarbeidet med et ytterste høyre førte til at både flere medlemmer meldte seg ut, og andre ikke lengre ville gi sin stemme til partiet. Ord og handling hadde mistet sin sammenheng. Kan mediene skylde på andre? Nei.

Livssynsåpent parti

En av syndebukkene som trekkes frem er det nyetablerte Partiet Sentrum. Vi blir av riksmediene satt i en samlekategori under «kristne partier». Dette er feil. Partiet Sentrum er et livssynsåpent parti som anerkjenner at vi i et mangfoldig Norge må gi rom og plass til både troende og ikke troende. Vi anerkjenner at tro er viktig for mange mennesker og noe man skal kunne være stolt over i det offentlige rom og ordskifte.

Menneskeverd er ikke en verdi som et politisk parti har monopol på.

Partiet Sentrum er et parti som har fått medlemmer og velgere fra flere partier. Ikke minst har vi truffet en stor gruppe mennesker som ikke har vært politisk aktive eller funnet et parti å stemme på. Å skylde på oss for KrF sin tilbakegang blir feil. Det er ingen sammenheng mellom å være kristen og en plikt til stemme KrF. Denne påstanden er en trussel mot både ytringsfriheten, foreningsfriheten og demokratiet.

Jeg er selv kristen og ønsker et samfunn som anerkjenner mangfold og kjemper for utenforskap. Et samfunn som tar religionsfrihet på alvor og hvor min muslimske venn kan ønske meg «God jul» og jeg kan ønske henne «Id Mubarak». Vi skal ikke kaste vår kristne kulturarv på båten, men beholde vår verdiparagraf i Grunnlovens paragraf 2 og de følgende det gir både for lovverk og samfunnet vårt.

Menneskeverd er menneskerettighetenes og Norges fundamentale grunnverdi. Menneskeverd er ikke en verdi som et politisk parti har monopol på. For Partiet Sentrum handler menneskeverdet om kampen mot utenforskap som i tillegg til klimakrisen er vårt samfunns største utfordring. Utenforskap kan føre til psykisk uhelse for det enkelte mennesket, radikalisering for grupper av mennesker, økt kriminalitet og utrygghet for samfunnet vårt som helhet. Det er et grunnleggende behov hos oss alle som mennesker å bli sett og høre til. Derfor må vi sørge for en aktiv inkluderingspolitikk i alt fra skole, helse, arbeidsliv og integreringspolitikk.

Mennesket og bærekraft først

Partiet Sentrum er et parti som anerkjenner både vår kristne kulturarv og religionsfrihet som en menneskerettighet. Dette betyr at partiet treffer hjertene til kristne, muslimer og ikke troende. Mennesket og bærekraft først. KrF har med sitt retningsvalg mistet velgere til flere partier. Ett av dem er til oss. Egne valg i regjering fikk dem under sperregrensen. Kan mediene skylde på andre? Nei.

Publisert: