Ålgårdbanen må ut av Tornerose-søvnen!

DEBATT: Nå må vi bestemme oss for hva vi vil gjøre med Ålgårdbanen, ruste den opp eller skrote den.

Hva må til for at Ålgårdbanen skal lykkes? Planene om ny firefelts E39 fra Hove til Ålgård må nedskaleres og tilpasses byenes nullvekstmål. Det vil spare jordbruksjord, redusere klimagassutslipp og redusere privatbiltrafikk.

Debattinnlegg

 • Nils Jacobsen
  Byutviklingens lange linjer
 • Per Thomas Grimnes
  Byutviklingens lange linjer
Publisert: Publisert:

I mer enn 50 år har det ligget et ubrukt jernbanespor mellom Ganddal og Ålgård. Hva gjør vi med det?

Vi har to muligheter: Finne potensial og framtidsmuligheter for ny og forbedret drift, eller skrote hele greia. Det siste fører til at ressurser kastes.

Utfallet er lite bærekraftig, og svaret er ikke framtidsrettet. Den førstnevnte veien derimot, åpner nye muligheter innen både transport og byutvikling. I dagens debatt har flere røster tatt til orde for å gjøre noe positivt med Ålgårdbanen.

Ålgårdbanen har alltid vært knyttet sammen med Jærbanen mellom Stavanger og Egersund. Jærbanen har gått fra Tornerosedvale, til å bli et aktivt instrument i en fornyet regional transportpolitikk.

Sparer matjord

Fornyelse av jernbanespor og banedrift mellom gamle og nye stasjoner, har i løpet av tretti år gitt et nytt transportmiddel med ca. fem millioner årlige passasjerer.

Potensial for videre vekst er til stede. I den samme perioden har Ålgård vokst til å bli en by. Det gamle tettstedet har fått flere innbyggere og flere aktiviteter. Sentralt i den nye byen ligger den gamle, nedlagte jernbanestasjonen. En gjenåpnet Ålgårdbane vil bli et aktivum for både Ålgård, Sandnes, Stavanger, Bryne og de andre stasjonsbyene langs Jærbanen.

Som det tidligere er påpekt av flere: Ålgårdbanen vil gi et raskere og mer attraktivt kollektivtilbud enn buss. Særlig åpenbare vil fordelene være i rushtida. Bane og buss vil styrke kollektivtilbudet. Erfaringene fra Jærbanen viser at buss og bane utfyller hverandre. Mer enn halvparten av trafikken på E39 retning Sandnes er lokaltrafikk fra Ålgård og Figgjo. Ålgårdbanen kan ta en betydelig del av denne trafikken og bidra til å oppfylle storbyenes nullvekstmål i transportarbeidet. Det er vinn vinn.

Eksisterende banetrasé ligger der klar for gjenbruk. Kostnadene er betydelig lavere enn å bygge fire-felt motorvei fra Hove til Ålgård. Byggingen av Ålgårdbanen kan skje uten tap av matjord. Ålgård-Figgjoområdet er et regionalt prioritert utviklingsområde for bolig- og næringsutbygging. Ålgårdbanen kan bidra til å gjøre området enda mer attraktivt. Det vil styrke passasjergrunnlaget.

Reduser E39-utbygging

Økt utbygging i Ålgård-Figgjoområdet kan spare verdifull matjord på Jæren. Passasjertrafikken på Ålgårdbanen har større potensial enn ekspertene kalkulerer med. Bare se til Jærbanen. Siden 1991 er trafikken på Jærbanen mer enn seksdoblet.

Hva må til for at Ålgårdbanen skal lykkes?

Planene om ny firefelts E39 fra Hove til Ålgård må nedskaleres og tilpasses byenes nullvekstmål. Det vil spare jordbruksjord, redusere klimagassutslipp og redusere privatbiltrafikk. Dobbeltspor Skeiane-Nærbø, utbygging av Ganddal stasjon og gjenåpning av Ålgårdbanen må planlegges som ett prosjekt. Det vil spare kostnader og ulemper.

Publisert:
 1. Debatt
 2. E39
 3. Ålgård
 4. Sandnes
 5. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Brann i Langgata i Sandnes - to til sykehus med røykskader

 2. I ett europeisk land er det dyrere å feriere enn i Norge

 3. Bil i autovernet i Sola

 4. – Følelsen er at vi er tilbake på 2019-nivå

 5. Klart for fjerde dose med korona­vaksine i Stavanger

 6. «Klart det er mulig å dusje på natten»