Faurefjells magiske natur kan ikkje vekslast inn i vindkraftpengar!

DEBATT: Kjære folkevalde i Bjerkreim, naturen rundt Faurefjell er kjelde til magiske opplevingar. La også menneske i framtida få oppleva dette. Bruk tilliten de har fått frå innbyggarane til å ta vare på naturen!

Dei folkevalde i Bjerkreim bør gi komande generasjonar høve til å oppleva Faurefjells magiske natur utan vindturbinar, skriv innsendaren.

Debattinnlegg

 • Aslaug Marie Undheim
  Aslaug Marie Undheim
  Bjerkreim
Publisert: Publisert:

Naturen i Bjerkreim har gitt meg og mange andre rike opplevingar, det er helsebringande å få ferdast i så å seia urørte område. Det gir rom for ettertanke, det medverkar til ro i sjela og sinnet. Det gir ei kjensle av at vi er små i dette store universet, som vi ei kort tid er ein del av.

Ei mektig oppleving

Noko av dette kjende eg særleg sterkt på ved slutten av pinsehelga: I kveldinga sat eg ved Storavatnet, tankane fekk sviva. Syns- og høyrselsinntrykk strøymde inn: Småaurane vaka og snappa i seg insekt over det blikstille vatnet, strandsnipene var framleis aktive, i stor fart flaug dei lågt etter kvarandre, som regel to og to.

Sola gjekk etter kvart ned bak fjella, fargane på himmelen endra seg, dei vart raudlege og dette spegla seg i vatnet. Det same gjorde fjella. Det vart ei magisk, ja, nesten overjordisk, oppleving å få sitja stilt og vera tilskodar, og medopplevar, til ei slik mektig framsyning frå naturen.

Slik har naturen vore her i hundrevis, ja, tusenvis, av år. Slik har også eg fått oppleva han mange gonger gjennom dei tiåra eg har fått bu her. Eg er så takksam for det, slike opplevingar er så verdfulle, og eg unner så inderleg at andre også skal få leva i slike stunder. Dei kan ikkje verdsetjast nok, tykkjer eg.

Alt kan ikkje bli til pengar

Naturopplevingane kan på ingen måte målast i pengar eller vekslast inn. Men, så er det nettopp det som er faren no: Dersom fleirtalet av dei folkevalde i Bjerkreim vedtek at det i dette område faktisk skal byggjast vindturbinar, ja, då kjem det ikkje lenger til å vera mogeleg å ha slike opplevingar som eg hadde.

I synsranda vil det då koma vindturbinar med rotorblad som stadig sviv, i tillegg har dei lys som blinkar støtt. Verken menneske eller andre levande vesen vil etter dette få den opplevinga det er når berre naturen har sine eigne lydar, og sitt eige lys. Kjensla av den store naturverda som har vore her i uminnelege tider, er riven vekk frå oss, og vi vert fattigare menneske. 

Derfor bed eg dykk folkevalde:

 • Bruk tilliten de har fått frå innbyggjarane til å ta vare på naturen.
 • Gje andre høve til å få magiske opplevingar.

Det trengst eit naturleg Faurefjell. For oss, og for komande generasjonar.

I kveldinga sat eg ved Storavatnet, tankane fekk sviva. Syns- og høyrselsinntrykk strøymde inn: Småaurane vaka og snappa i seg insekt over det blikstille vatnet, strandsnipene var framleis aktive, i stor fart flaug dei lågt etter kvarandre, som regel to og to.
Publisert:
 1. Bjerkreim
 2. Natur
 3. Insekter

Mest lest akkurat nå

 1. Hommersåk samles i sorg – igjen

 2. Marte (19) og Tor Martin (19) omkom i MC-ulykken i Gjesdal: – Dette er ufattelig og grusomt

 3. Det trengs et forbud mot bruk av robot­klippere om natten og strenge reguler­inger for bruk om dagen

 4. Før visste bare lokal­kjente om stølen. Så kom en «tur­fluenser»

 5. Tea Egenæs elsker 60-talls­huset i Stav­anger: – Alt tre­verket gir den gode atmos­færen og sær­preget

 6. Da han såg det gamle bildet, forstod Espen at ryktet om beste­foreldra si hytte på Høle var sant