Nysnø er et fellesprosjekt

DEBATT: Nysnø er en av pilarene i vår energihovedstadsatsing. Nå må de gode kreftene som bidro til at vi fikk etablert dette kompetansemiljøet i Stavanger, jobbe for økt kapitaltilgang og mer forutsigbarhet.

«Det er klart at vi forventer at satsingen på Nysnø skal fortsette», skriver Harald Minge.
  • Harald Minge
    Harald Minge
    Adm. dir., Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Geir Pollestad (Sp) skriver i Aftenbladet 16. november at det bare er tull at den nye regjeringen ikke liker Nysnø Klimainvesteringer. Det er godt å høre, fordi mange av oss ble bekymret da Nysnø ikke ble nevnt i Hurdalsplattformen. Pollestad argumenterer med at det er flere som ikke ble nevnt, men det som vakte oppsikt, var at selskaper som Innovasjon Norge, SIVA, Investinor og Argentum alle er omtalt. Dermed ble det ekstra synlig når Nysnø ble utelatt.

Siden etableringen i 2017 har Nysnø bidratt til at Stavanger har fått bygd opp et solid kompetansemiljø i regionen.

Skuffet

Så ble veldig mange av oss skuffet da regjeringens tilleggsproposisjon ble lagt fram. Der får Nysnø tilført 500 millioner i ny kapital, noe som er betydelig mindre enn de fikk i 2021, og nesten en halvering sammenlignet med forrige regjerings budsjettforslag.

Pollestad advarer mot at kritikken mot regjeringens kapitaltilførsel ser ut til å være et politisk spill av alliansen Venstre og Høyre – med Aftenbladet som ukritisk formidler. Da er det viktig å påpeke at det var en samlet region som sto på for å få dette viktige investeringsselskapet til Energihovedstaden. Det var dessuten tverrpolitisk jobbing, sammen med innsatsen fra bedrifter, enkeltpersoner og blant andre Næringsforeningen, som til sammen gjorde at vi lyktes. Men det stemmer også at Iselin Nybø og Tina Bru gjorde en ekstraordinær innsats for å lokalisert Nysnø i Rogaland.

Nysnø er et statlig investeringsselskap, og de er godt rustet til å investere i viktige verdikjeder innen eksempelvis havvind, batterier, hydrogen og karbonfangst og lagring. Kapitalen til Nysnø vil også være med å mobilisere annen privat kapital til å investere i ny og viktige teknologi.

Solid kompetansemiljø

Siden etableringen i 2017 har Nysnø bidratt til at Stavanger har fått bygd opp et solid kompetansemiljø i regionen. Måten Nysnø bruker statlig kapital til å mobilisere nødvendig privat kapital for å løse klimautfordringene gjør dette til både god klimapolitikk og god næringspolitikk.

Det er klart at vi forventer at satsingen på Nysnø skal fortsette, uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Publisert: