Barn, ikke brud

DEBATT: Hvert minutt blir 20 jenter giftet bort et sted i verden. Mange av dem mister muligheten til å nå sine drømmer og skape en god fremtid for seg selv.

«Jeg håper mange melder seg som bøssebærer. Det har jeg gjort», skriver Eirik Faret Sakariassen.

Debattinnlegg

  • Eirik Faret Sakariassen
    Eirik Faret Sakariassen
    Gruppeleder, Stavanger SV
Publisert: Publisert:

De mister muligheten til skolegang, sjansen for at de utsettes for vold og overgrep øker, og de mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor er årets tv-aksjon så viktig.

Slutt på barneekteskap

Koronapandemien har i mange deler av verden gitt store tilbakeskritt for likestillingen og for jenter og kvinners rettigheter. Derfor er årets tema for tv-aksjonen veldig viktig. Mottaker av innsamlede midler i år er Plan International Norge som har lang erfaring med arbeid mot barneekteskap. Målet for årets aksjon er å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap og går av stabelen søndag 24. oktober. – Vi starter arbeidet i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Som leder av utvalg for oppvekst og utdanning er det kjekt å se mange skoler og elever som engasjerer seg i innsamlingsaksjonen. Vassøy skole som i flere år har tatt båten til byen for å synge foran Domkirken og samle inn penger. Både Mosterøy og Lunde skole har skoleløp. Det samme har Buøy og Roaldsøy. Mange andre skoler har også bidratt på ulike måter.

Verdens største dugnad

Jeg håper mange melder seg som bøssebærer. Det har jeg gjort. Du får en meningsfull søndagstur 24. oktober, der du samtidig gjør en veldig viktig jobb for mange. Og at folk bidrar med det de kan, enten i bøssene eller på Vipps! Dette er verdens største dugnad, og jeg håper alle bidrar!

Koronapandemien har i mange deler av verden gitt store tilbakeskritt for likestillingen og for jenter og kvinners rettigheter.
Publisert: