Vi kan ikke forby teknologi i klasserommet

DEBATT: Stavanger trekker digitale hjelpemidler ut av skolen. Det siste vi trenger er et forbud. Å overlate skoleelevers teknologiopplæring kun til foresatte, er et skritt tilbake.

«Morgendagens samfunnsdeltagere blir ikke tilstrekkelig forberedt med tilgang til et datarom annenhver uke, det må skje kontinuerlig med og på de plattformene elevene befinner seg», skriver Elisabeth Palmgren.
  • Elisabeth Palmgren
    Elisabeth Palmgren
    Tidligere rektor, nå strategisk rådgiver for skoleutvikling i Atea
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aldri før har læreplanen vært tydeligere på viktigheten av digitale ferdigheter enn i Fagfornyelsen 2020. Elevene skal trene på god digital dømmekraft og kildekritikk, ikke bare som en grunnleggende ferdighet, men som en nødvendighet for demokratisk og digitalt medborgerskap.

De må lære hvordan teknologi kan true demokratiet, at det som treffer dem på nett, kan være et resultat av hva de liker og ikke liker, og at det igjen kan påvirke hvordan de leser og forstår samfunnet rundt seg. I en verden hvor virkelighetsbildet er digitalt – og kan forskyves digitalt, må kritisk tenkning også trenes digitalt. Mange foresatte både kan og vil nok lære barn og ungdom svært mye nyttig om digital ferdsel, men hvilken kvalitetssikring får vi på at det de lærer er nok? Morgendagens samfunnsdeltagere blir ikke tilstrekkelig forberedt med tilgang til et datarom annenhver uke, det må skje kontinuerlig med og på de plattformene elevene befinner seg.

Utdanning er ferskvare. Da er det kostbart å gå baklengs inn i fremtiden.

Digital kompetanse er målkrav

Nei, det er ikke skolens oppgave å digitalisere samfunnet, men det er et av skolens samfunnsoppdrag å lære elever god og hensiktsmessig bruk, aller helst i dialog med foresatte. Teknologi er ikke lengre bare en skrive- og regnemaskin eller en søkemotor på nett. Like viktig for elevenes fremtid er digital skaperkraft, programmering og algoritmisk tenkning. Dette er forøvrig også landets mest etterspurte kompetanse, NHOs kompetansebarometer 2019. Her er relevante læringsverktøy og læremidler helt essensielt. Videre er også digital tekstproduksjon, internettsøk og grafisk design læremål. Hvordan skal elevene nå disse dersom skolen fratas verktøyene for å få det til?

Les også

Sparer millioner på mindre skjermtid for de minste

Les også

Aftenbladets leder: Hvor blir det av tilliten til lærerne?

Som tidligere rektor blir jeg bekymret når debatten raser om skjermtid i klasserommet. Joda, de fleste norske barn har nettbrett, pc og mobil hjemme. For de som ikke har tilgang hjemme, finnes det lett tilgjengelig hos venner og kjente eller på biblioteker. I debatten om digital oppdragelse er sjeldent «tilstrekkelig med skjermtid» en utfordring. Likevel er påstanden om at pc, nettbrett og mobil for de yngste primært er forbeholdt Snapchat en fordumming av både lærernes virke og av våre barn og unge. I klasserommet brukes teknologien først og fremst som gode læringsverktøy og læremidler.

Tør vi gamble på å la være?

Nettopp fordi utviklingen de siste årene har vært så rask, er det begrenset med forskning på bruk av teknologi i skolen, men vi vet mye om læring og læringsprosesser. Etter 18 år som lærer og skoleleder har jeg mange ganger vært på jakt etter læringsverktøy, -ressurser og -midler som kunne hjelpe meg å tilgjengeliggjøre og forsterke den læring og de læringsprosesser vi vet fungerer.

Grunnleggende læringsteorier forteller oss at vi lærer på ulike måter, noen gjennom det visuelle, andre auditivt og noen taktilt. Elever som kan sette ord på egen læring, lærer mer. Læring må tilpasses for å treffe alle. Her er det relasjonelle forholdet mellom lærer og elev viktig, og vi vet at elevsentrerte læringsaktiviteter vil kunne forsterke læringsutbyttet. Nå har vi digitale læringsverktøy som faktisk muliggjør dette i mye større grad enn tidligere.

Utdanning er ferskvare. Da er det kostbart å gå baklengs inn i fremtiden. Vi må heller diskutere hvordan vi skal få til en balansert og god bruk av teknologi i skolen uten forbud. Skoleledere og lærere trenger digitaldidaktisk kompetanse slik at teknologien tas i bruk når den er hensiktsmessig og legges bort når det ikke er behov for den. Det siste vi trenger er politikere som innfører forbud mot gode læringsverktøy.

Publisert: